:

Vilka betyg krävs för att komma in på yrkeshögskola?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka betyg krävs för att komma in på yrkeshögskola?
  2. Vad är en YH-utbildning?
  3. Har yrkeshögskolan lov?
  4. Hur många poäng behöver man för att komma in på yrkeshögskola?
  5. Hur många poäng behöver man för Yrkeshögskola?

Vilka betyg krävs för att komma in på yrkeshögskola?

Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. På många utbildningar finns det även krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet.

Vad är en YH-utbildning?

YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen.

Har yrkeshögskolan lov?

Inom yrkeshögskolan får man 1 poäng för en dags studier, dvs. 5 poäng per vecka. 200 p innebär alltså 40 veckor och med lov och ledighet är detta vad man brukar studera per år vid heltidsstudier.

Hur många poäng behöver man för att komma in på yrkeshögskola?

För att du ska kunna få en examen inom Yrkeshögskolan måste du läsa en yrkeshögskoleutbildning som är minst ett år lång (200 YH-poäng). Om utbildningen är kortare än ett år får du istället ett utbildningsbevis. Det finns två olika examina inom yrkeshögskolan, yrkeshögskoleexamen eller kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Hur många poäng behöver man för Yrkeshögskola?

Det finns två examina: Yrkeshögskoleexamen och Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.