:

Vad kostar ett bygglov för garage?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar ett bygglov för garage?
  2. Hur mycket får man bygga ut garage?

Vad kostar ett bygglov för garage?

Vad kostar bygglov och anmälan?
ÅtgärdAvgift för lov/anmälan inkl. startbesked
Komplementbyggnad, garage, carport, skärmtak 15-50 kvmca 3 850 kronor
Braskamin/Eldstadca 1 900 kronor
Strandskyddsdispensca 3 5 kronor
Inglasning av befintligt uterumca 3 850 kronor

Hur mycket får man bygga ut garage?

Om garaget eller carporten ska byggas som en tillbyggnad mot ett småhus, blir maximalt 15 kvm i bruttoarea och uppfyller övriga villkor så räcker med en anmälan till kommunen och ett startbesked för att börja bygga. Om din tillbyggnad inte uppfyller villkoren för att vara bygglovsbefriad måste du ansöka om bygglov.