:

Vilka affärer finns på Giraffen Kalmar?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka affärer finns på Giraffen Kalmar?
 2. Hur många arter finns det av giraffer?
 3. Vilka växter äter giraffen?
 4. Hur stor är en giraff?

Vilka affärer finns på Giraffen Kalmar?

Butiker
 • Arken Zoo.
 • Baked & Grilled.
 • Bastard Burgers.
 • Din Sko.
 • Dressmann.
 • Espresso House.
 • Esters.
 • Gerdas Te & Kaffehandel.

Hur många arter finns det av giraffer?

Det finns fyra arter av giraffer i Afrika, inte bara en som man hittills trott, enligt en ny genetisk studie. Resultatet innebär komplikationer för den internationella naturvården.

Vilka växter äter giraffen?

Giraffen är en idisslare med fyra magar som är väl anpassad till sin föda. De är så kallade ”browsers” vilket innebär att de äter blad, skott och frukter från högre buskar och träd. Motsatsen till en browser är en grazer som betar gräs och andra låga växter, exempelvis zebra och gnu.

Hur stor är en giraff?

Hane: 4,6 – 6,1 mVuxen Hona: 4 – 4,9 mVuxen Northern giraffe/Height