:

Hur gör man tilläggsisolering?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man tilläggsisolering?
  2. Vad innebär tilläggsisolering?
  3. Hur tilläggsisolera man ett hus Vad kan det medföra om isoleringen är felaktigt gjort?
  4. Är Tretex farligt?

Hur gör man tilläggsisolering?

Tilläggsisolera ytterväggar utifrån – steg för steg Ta bort eventuella knutbrädor, lockläkt, bottenbrädor, foder runt fönster och dörrar samt spikläkten. Gamla ytterväggar behöver ofta ett förbättrat vindskydd. Saknas ett fullgott vindskydd monteras först ett vindskydd på ytterväggen. Därefter monteras isoleringen.

Vad innebär tilläggsisolering?

Tilläggsisolering[redigera | redigera wikitext] Tilläggsisolering syftar oftast på värmeisolering av byggnaders klimatskal och innebär att man lägger ett nytt lager isolering på klimatskalet. Vanligtvis tilläggsisolerar man vindsbjälklag (eller tak om det finns en s.k. varmvind) och ytterväggar men även golvbjälklag.

Hur tilläggsisolera man ett hus Vad kan det medföra om isoleringen är felaktigt gjort?

Först och främst eftersom tilläggsisolering inte bara förändrar temperaturen i huset; den påverkar även fuktigheten i konstruktionen och inne i rummen. Så när du tilläggsisolerar riskerar du att en konstruktion som har stått orubblig i årtionden förstörs på nolltid.

Är Tretex farligt?

Takpapp som innehåller PAH, polyaromatiska kolväten, kan vara farligt avfall. Kontakta kundservice för information.