:

Vad heter alla toner på gitarren?

Innehållsförteckning:

  1. Vad heter alla toner på gitarren?

Vad heter alla toner på gitarren?

Tonernas positioner på en gitarr. Ciss (C#), dess (Db), diss (D#), ess (Eb), fiss (F#), gess (Gb), giss (G#), ass (Ab), aiss (A#) och bess (Bb) är utelämnade för att inte göra skissen för plottrig.