:

Vad betyder förkortningen ia?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder förkortningen ia?
 2. Vad betyder förkortningen SLT?
 3. Vad är ff förkortning för?
 4. Vad betyder förkortningen AFL?
 5. Vad står tom för?
 6. Vad är FN förkortning för?
 7. Vad betyder VSH?
 8. Är förkortningar slangord?
 9. Vad betyder FF i text?
 10. Vad betyder F och FF?
 11. Vad betyder förkortningen HS?
 12. Vad betyder förkortningen ES?
 13. Vad menar man med OBS?
 14. Vad är FN organ?
 15. Vad är orsaken till att FN bildades?
 16. Vad betyder BS slang?
 17. Vad betyder VHS sms?
 18. Är förkortningar slang?
 19. Vad betyder Frf slang?
 20. Vad betyder FF fotboll?

Vad betyder förkortningen ia?

IA är en förkortning för Informationssystem om Arbetsmiljö. IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag.

Vad betyder förkortningen SLT?

SLT kan syfta på: Sprinter Light Train.

Vad är ff förkortning för?

''förkortning för'' fortissimo | ''förkortning för'' och följande (sidor, och så vidare) | ''förkortning för'' fortfarande | ''förkortning för'' föräldrafritt | ''förkortning för'' kort [..]

Vad betyder förkortningen AFL?

Australian Football League, (förkortning: AFL), är Australiens nationella tävling i den australiska idrotten, australisk fotboll.

Vad står tom för?

Ofta förkortas till och med felaktigt tom. eller t.om.

Vad är FN förkortning för?

Förenta nationerna är en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för att arbeta för fred och ekonomiska och sociala framsteg. Unik därför att ingen annan organisation kan sägas företräda alla världens länder på det sätt som FN gör.

Vad betyder VSH?

VSH betyder Varroa Sensitive Hygiene. Varroa är ett kvalster som lever på bin och biyngel och de virusinfektioner som kvalstret sprider är en stor orsak till CCD, Colony Collapse Disorder, som orsakar stora förluster av bisamhällen världen över.

Är förkortningar slangord?

Internetslang ("chattspråk" eller "chattförkortningar") är en jargong med förkortningar och slanguttryck som uppkommit sedan Internets genomslag. ... I internetslang kan orden lätt skrivas om med andra likformiga tecken och siffror.

Vad betyder FF i text?

Om hänvisningen avser fler än en sida i texten, kan förkortningarna ”f.” respektive ”ff.” användas, vilket betyder följande respektive flera följande sidor. Avser referensen ett citat ska den exakta sidan anges varifrån citatet är hämtat. Förkortningen ”ff.” kan omfatta ungefär upp till 5 sidor.

Vad betyder F och FF?

Om hänvisningen avser fler än en sida i texten, kan förkortningarna ”f.” respektive ”ff.” användas, vilket betyder följande respektive flera följande sidor.

Vad betyder förkortningen HS?

HS står för Harmonized Commodity Description and Coding System och är ett system som används av de flesta länderna i världen för tulländamål och för internationell handelsstatistik.

Vad betyder förkortningen ES?

Es – kemiskt tecken för grundämnet Einsteinium. ES – nationalitetsbeteckning för motorfordon från El Salvador. es – språkkod för spanska. Es – en tidsenhet (SI-symbol), se Exasekund.

Vad menar man med OBS?

Men obs är ursprungligen en förkortning för observera. Och det är ju helt grammatiskt korrekt att skriva ”Observera att åkattraktionen är stängd.” I förkortad form bör det dock skrivas med punkt efter, som är brukligt med avbrytningsförkortningar: ”Obs. att Eclipse är stängd.”

Vad är FN organ?

Huvudorganen är:
 • Generalförsamlingen.
 • Säkerhetsrådet.
 • Ekonomiska och sociala rådet.
 • Förvaltarskapsrådet.
 • Internationella domstolen.
 • Sekretariatet.

Vad är orsaken till att FN bildades?

Kriget fick en slutpunkt i Versaillesfördraget, som undertecknades 1919. En punkt i fredsavtalet var bildandet av en organisation med syftet att förhindra krig och främja internationellt samarbete. År 1920 grundades således Nationernas Förbund, NF, på initiativ av USA:s president Woodrow Wilson.

Vad betyder BS slang?

BS är en förkorting av bullshit som menas ungefär struntprat/nonsens.

Vad betyder VHS sms?

VHS har flera betydelser: Videobandspelarformatet VHS (Video Home System)

Är förkortningar slang?

Internetslang ("chattspråk" eller "chattförkortningar") är en jargong med förkortningar och slanguttryck som uppkommit sedan Internets genomslag.

Vad betyder Frf slang?

En annan förkortning är ”fr” som står för ”for real”, vilket kan betyda flera olika saker. Du kan använda det för att betona att det du säger är sant eller för att ifrågasätta någon.

Vad betyder FF fotboll?

FF – en fotbollsförening. FF – en svensk myndighet, se Flygförvaltningen.