:

Vad får byggas på Korsmark?

Innehållsförteckning:

  1. Vad får byggas på Korsmark?

Vad får byggas på Korsmark?

Betydelsen av beteckningen korsmark på en plankarta är vanligen att marken inte får bebyggas med undantag för en viss typ av mindre byggnadsverk. Det enda som tillåts är ofta sophus, förråd, carports eller liknande.