:

Hur spika takstol?

Innehållsförteckning:

  1. Hur spika takstol?
  2. Hur tätt ska man spika panel?
  3. Vilka risker innebär det att sätta takstolarna på plats med en lyftkran?
  4. Hur tätt ska Spikläkt sitta?
  5. Hur man spikar Lockpanel?
  6. Vad kan man använda för att stabilisera takstolarna vid montage?

Hur spika takstol?

Råspont spikas med 75 mm trådspik med minst en spik i varje takstol per bräda, om du använder 95 mm råspont. Spikar du råspont som är 120 mm bred ska denna fästas med två spikar per takstol. Oavsett dimension ska alla kanter vara spikade med två spik per bräda och takstol.

Hur tätt ska man spika panel?

Panel ska monteras i våg och spikas ca 30 mm från underkant med cc-avstånd högst 600 mm. Spik ska vara minst 2,8 mm i diameter.

Vilka risker innebär det att sätta takstolarna på plats med en lyftkran?

Montering bör inte ske vid stark blåst på grund av risken för personskada eller skador på takstolarna. Innan resningen påbörjas markeras takstolarnas lägen på hammarbanden. Eventuella takstolsinfästningar sätts fast innan monteringen börjar. Första takstolen lyfts på plats och hålls vertikalt med hjälp av kranen.

Hur tätt ska Spikläkt sitta?

Lockläkt ska spikas/skruvas centriskt med centrumavstånd ≤ 600 mm. Spontad eller falsad panel med bredd ≤ 113 mm ska spikas/skruvas dolt med varmförzinkad 75-2,8 trådspik, alternativt panelskruv 48-60 mm. Bredare bräder än 113 mm dubbelspikas. Diagonalställd panel spikas mot vertikal spikläkt.

Hur man spikar Lockpanel?

Lockläkt
  1. Upp till 145 mm virke: 1 spik i varje bottenbräda, ca 10 mm mellan bottenbrädorna så att de kan röra sig. ...
  2. Om du spikar närmare kanten än 30 mm finns risk att brädan spricker när den rör sig.
  3. Bättre att ha spiken synlig än att riskera att brädan spricker.

Vad kan man använda för att stabilisera takstolarna vid montage?

- strävorna spikas i takstolar och hammarband med 2 st trådspik 100-3,4 i vardera änden. Övriga takstolar inklusive gavelelement fixeras därefter genom strävor till den första. Takstolarna fixeras med sneda strävor i båda riktningarna. Direkt efter resningen kan inbrädning av yttertaket påbörjas.