:

Hur bygger man inglasat uterum?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bygger man inglasat uterum?

Hur bygger man inglasat uterum?

Om du ska bygga ett tak till din uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du vill bygga kräver bygglov eller inte.