:

Vad är ett Aktivitetsbaserat kontor?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett Aktivitetsbaserat kontor?
  2. Varför Aktivitetsbaserat arbetssätt?

Vad är ett Aktivitetsbaserat kontor?

I ett aktivitetsbaserat kontor kan arbetsmiljön och själva arbetet inte längre separeras från varandra, eftersom de går in i varandra. Olika arbetsuppgifter har egna optimala lokaler. Ett arbetsbord i ett kontorslandskap är ett bra val när arbetet kräver växelverkan med kolleger.

Varför Aktivitetsbaserat arbetssätt?

Plats för arbetsplatsutveckling. Just de många möjligheterna till möten visade sig vara en av de stora fördelarna med aktivitetsbaserade kontor. ”Aktivitetsbaserade kontor kan gynna samarbetet inom organisationen. Medarbetarna lär känna varandra och kommunicerar på nya sätt.