:

Vad kostar grävning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar grävning?
  2. Vad kostar det att gräva tomt?
  3. Vad kostar Grovplanering av tomt?
  4. Vad kostar det att gräva in vatten?
  5. Vad innebär finplanering av tomt?

Vad kostar grävning?

Grävning inför ett bygge av ett nytt hus eller fritidshus kan kosta allt från 2.000 till 10.000 kronor per kvadratmeter som grävarbetet utförs på. För dränering kostar det i regel mellan 4.000 och 7.000 kronor per löpmeter medan det vid dikesgrävning kan kosta från 500 kronor per löpmeter.

Vad kostar det att gräva tomt?

Om du ska anlita någon för att schakta din tomt kan du räkna med att det kommer kosta 2000–4000 kr/kvm tomt som ska schaktas. En normalstor villatomt om 1500 kvm där en normalstor tillbyggnad om 50–100 kvm ska byggas brukar markarbetet kosta mellan 70 000–80 000 kr och ta ungefär 2–3 veckor att utföra.

Vad kostar Grovplanering av tomt?

20 000- 30 000 kronor då. Grovplanering av tomt: tomten är på slät åkermark, hur kan man på ett grovt sätt uppskatta vad det kostar att förbereda tomten för grund och hus? Finplanering kan komma senare. Kostnaden för lagfart beror på om du har köpt, ärvt eller fått en fastighet i gåva.

Vad kostar det att gräva in vatten?

I snitt kan man räkna med att det kostar 1000 kronor per meter att gräva ut för ledningar och därtill kommer kostnader för material som ledningar, eventuellt pump, isolering och värmekabel och anslutningsavgiften. Exempel.

Vad innebär finplanering av tomt?

Grovplanering handlar om att vid byggnation lämna tomten så att en finplanering kan göras – ofta ansvarar t ex husleverantören för detta, men bara närmsta metrarna runt huset. Med finplanering kan också avses att markens nivå planeras (iordningsställs) så den är nästan plan (max 5 cm får det skilja i ojämnheter).