:

Vad betyder begreppet geriatrik?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder begreppet geriatrik?
 2. Vad är geriatrisk mottagning?
 3. När hamnar man på geriatriken?
 4. Vad är specifikt för vårdandet av äldre?
 5. Vad är vanliga sjukdomar?
 6. Hur bemöter man äldre i vården?
 7. Hur kan du medverka till att de äldre i din familj eller omgivning känner sig behövda?
 8. Vad kan det betyda för livskvalitén för den äldre?
 9. Vilket är det vanligaste problemet kring matvanor?
 10. Vad påverkar vår syn på äldres hälsa?

Vad betyder begreppet geriatrik?

Geriatrik kallas den sjukvård som är specialiserad på att ge vård till dig som är äldre. I vården ingår både medicinsk behandling och rehabilitering.

Vad är geriatrisk mottagning?

Geriatrik är specialistsjukvård för äldre och inom geriatriken finns öppen- och slutenvård. Inom den geriatriska slutenvården tas patienter emot för rehabilitering och behandling av åldersrelaterade sjukdomar.

När hamnar man på geriatriken?

Vad är Geriatrik, vilka är våra patienter? Geriatriken ansvarar för den specialistsjukvård som tar hand om äldre multisjuka individer som är äldre än 65 år. Typiskt för den mer akuta patientgruppen är just att de har så stort behov av vård att de inte snabbt kan behandlas och därefter skickas hem.

Vad är specifikt för vårdandet av äldre?

Den gemensamma utgångspunkten är grundad ur vårdvetenskaplig teoribildning och syftar till att utveckla vårdandet med ett tydligt patientperspektiv och med specifikt fokus på den äldre människan. Forskningen sker i olika sammanhang såsom exempelvis på sjukhus, inom hälso- och sjukvård i hemmet och på särskilda boenden.

Vad är vanliga sjukdomar?

De vanligaste folksjukdomarna i Sverige idag är hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer samt vissa psykiska sjukdomar....Vilka är våra folksjukdomar?
 • sjukdomar i hjärta och blodkärl (exempelvis hjärtinfarkt och stroke)
 • vissa cancersjukdomar (såsom cancer i bröst, prostata, tjock- och ändtarm)
 • diabetes.

Hur bemöter man äldre i vården?

Ett sätt för personalen att ge ett gott bemötande är att vara lyhörd och empatisk i mötet med den enskilde och respektera dennes integritet. Det är också angeläget att verksamheten organiseras så att personalen har tillräckligt med tid för att lyssna till och samtala med honom eller henne.

Hur kan du medverka till att de äldre i din familj eller omgivning känner sig behövda?

Goda matvanor. Social gemenskap. Meningsfull sysselsättning/att känna sig behövd.

Vad kan det betyda för livskvalitén för den äldre?

Projektet har fokuserat på de faktorer som ofta brukar nämnas när man talar om livskvalitet för äldre – möjlighet till fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och att vara behövd.

Vilket är det vanligaste problemet kring matvanor?

Vid sidan av tobak rankas idag våra matvanor som den främsta riskfaktorn för ohälsa och tidig död i befolkningen i Sverige. De största riskerna i matvanorna är att vi äter för lite fullkorn, för lite frukt och grönt, för mycket rött kött och chark och för mycket salt.

Vad påverkar vår syn på äldres hälsa?

Åldrande behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Faktorer som kan påverka hälsan positivt är motion, näringsrik mat och social samvaro. Men risken ökar att drabbas av olika hälsoproblem med stigande ålder. Förebyggande arbete är viktigt för att minska risken för skador hos äldre personer.