:

Varför får man inte bygga källare?

Innehållsförteckning:

  1. Varför får man inte bygga källare?
  2. Hur bygger man Källargrund?
  3. Kan man bo i källare?
  4. Vilka tre olika typer av Källargrunder finns?
  5. Hur man gör en Plintgrund?

Varför får man inte bygga källare?

Det är dyrare att bygga källare än platta på mark, men slår man ut kostnaden på byggytan blir det snarare tvärtom. Att det är ovanligt vet jag inte om jag håller med om, här på västkusten där sluttande tomter är mer regel än undantag tycker jag det är rätt vanligt med sutteränghus i alla fall.

Hur bygger man Källargrund?

Källaren till en större byggnad utförs med väggar och bjälklag i armerad betong. I mindre byggnader utförs källarväggarna ofta av murverk i kombination med bjälklag av trä. Källarytterväggarna kan utföras av murblock av betong eller lättbetong eller av armerad betong. System med betongelement förekommer.

Kan man bo i källare?

Att renovera källare har blivit ett populärt sätt att få extra boyta. Med en källarrenovering kan du få en ny, varm och behaglig plats att vistas i. Källaren har gått från att vara ett kallt och fuktigt utrymme till att bli allt från gillestuga till sovrum.

Vilka tre olika typer av Källargrunder finns?

Källaren under huset byggs något olika beroende på hur stort huset är. Om det är ett litet hus finns vanligen tre bärande linjer och byggnationen kan bestå av murverk och trä. I större byggnader byggs både väggar och bjälklag i armerad betong. Ytterväggarna kan bestå av murblock, betong, lättbetong eller betongelement.

Hur man gör en Plintgrund?

Plintgrund är en typ av grundläggning där man gräver ned plintar på frostfritt djup och sedan en bit över marknivå lägger reglar på plintarna. I regelverket läggs isolering. För att hålla fast isoleringen så att den inte trillar ned fästs under regelverket någon typ av blindbotten.