:

Vad gör en Byggarbetsmiljösamordnare?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör en Byggarbetsmiljösamordnare?
 2. När behövs Byggarbetsmiljösamordnare?
 3. Vilka arbetsuppgifter har en bas-u ge några exempel?
 4. När ska det finnas en arbetsmiljöplan?
 5. När ska en förhandsanmälan göras?
 6. Vem har huvudansvaret för arbetsmiljöfrågor i ett bygg -/ anläggningsprojekt?
 7. När krävs bas p?
 8. Vad är arbetsmiljöplan?
 9. Vem kan vara bas?
 10. När ska en amp upprättas?
 11. Måste bas-u vara på plats?
 12. Vem har enligt arbetsmiljölagen huvudansvaret för arbetsmiljöfrågor?

Vad gör en Byggarbetsmiljösamordnare?

Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U, utses av byggherren eller uppdragstagaren för att samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett byggprojekt. De ska bland annat se till att det finns förutsättningar för att jobba säkert och att de olika arbetena inte skapar risker för andra.

När behövs Byggarbetsmiljösamordnare?

Byggarbetsmiljösamordnare ska utses för alla byggnads- och anläggningsarbeten oavsett komplexitet och storlek. Byggherrens arbetsmiljöansvar kvarstår tills hen har utsett en namngiven fysisk person som byggarbetsmiljösamordnare.

Vilka arbetsuppgifter har en bas-u ge några exempel?

Vilka är BAS-U:s arbetsuppgifter?
 • säkerställa att entreprenörer på arbetsplatsen följer arbetsmiljöreglerna.
 • samordna arbetet med att förebygga risker på arbetsplatsen.
 • se till att personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas.

När ska det finnas en arbetsmiljöplan?

Arbetsmiljöplanen ska alltid finnas innan arbetena startar på byggarbetsplatsen när det finns arbeten med risker enligt 12 a § i föreskriften om Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3). Om arbetsmiljöplan saknas kan byggherren eller Bas-P få betala sanktionsavgift.

När ska en förhandsanmälan göras?

Som byggherre ska du anmäla en byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket om något av följande gäller: Byggnads- eller anläggningsarbete kommer att pågå under mer än 30 arbetsdagar på byggarbetsplatsen och mer än 20 personer kommer att arbeta samtidigt på byggarbetsplatsen vid något tillfälle.

Vem har huvudansvaret för arbetsmiljöfrågor i ett bygg -/ anläggningsprojekt?

Byggherren är den som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön före och under ett bygg- eller anläggningsprojekt. Tillsammans med BAS-P ansvarar byggherren för att skapa en arbetsmiljöplan före projektet.

När krävs bas p?

BAS-P är den person som har ansvar för arbetsmiljön under planeringsfasen av ett byggprojekt. När du jobbar inom planeringsfasen är det ditt jobb att se till att förutsättningarna för en bra arbetsmiljö finns eller kommer att finnas på plats när arbetet startar.

Vad är arbetsmiljöplan?

Arbetsmiljöplanen ska innehålla en beskrivning av vilka regler som gäller vid byggarbetsplatsen, hur den är organiserad och så en beskrivning av riskerna samt hur dessa ska förebyggas. ... risker med maskiner och fordon. riskerna med lyftanordningar och lyftredskap. risker med buller.

Vem kan vara bas?

BAS-U är en förkortning som står för byggarbetsmiljösamordnare för utförandet. Byggherren är den som väljer vem som ska vara BAS-U i projektet. Även en juridisk person, alltså ett företag, kan vara BAS-U, men då måste byggherren utse en fysisk person som handläggare.

När ska en amp upprättas?

Arbetsmiljöplanen ska alltid finnas innan arbetena startar på byggarbetsplatsen när det finns arbeten med risker enligt 12 a § i föreskriften om Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3). Om arbetsmiljöplan saknas kan byggherren eller Bas-P få betala sanktionsavgift.

Måste bas-u vara på plats?

En BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare under utförande) behöver inte, som många tror, vara ständigt närvarande och övervaka minsta lilla aktivitet. Däremot så behöver man ha en lista med handläggande eller företrädande kontaktpersoner som kan nås under de tider som arbete bedrivs.

Vem har enligt arbetsmiljölagen huvudansvaret för arbetsmiljöfrågor?

Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet.