:

Vad menas med ett basår?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med ett basår?
 2. Vilka kurser ingår i naturvetenskapligt basår?
 3. Vad ger naturvetenskapligt basår?
 4. När börjar naturvetenskapligt basår?
 5. Är basår bra?
 6. Vad är Förutbildningspoäng?
 7. Vad ingår i tekniskt basår?
 8. Vad är utmärkande för naturvetenskap?
 9. Får man betyg på naturvetenskapligt basår?
 10. Varför läsa naturvetenskapligt basår?
 11. Är det svårt att komma in på basår?
 12. Varför ska man gå tekniskt basår?
 13. Vad innebär Garantiplats?
 14. Vad ingår i ett tekniskt basår?
 15. Vad är ett tekniskt basår?
 16. Vilka skolor har tekniskt basår?
 17. Vad är bra med naturvetenskap?
 18. Har naturkunskap?
 19. Hur svårt är det att komma in på naturvetenskapligt basår?
 20. Är det svårt att komma in på naturvetenskapligt basår?

Vad menas med ett basår?

Ett basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som ordnas av högskolor och universitet. Eftersom det är på gymnasienivå ger det inga högskolepoäng. Oftast innebär ett basår studier i tekniska eller naturvetenskapliga ämnen. Det kan till exempel vara ett år där du läser matematik, kemi, biologi eller fysik.

Vilka kurser ingår i naturvetenskapligt basår?

Du läser delkurser inom matematik, kemi, biologi och fysik som utgående från gymnasiets kurser anpassats och kompletterats för vidare studier på Örebro universitet. Du läser matematik 3c och 4, fysik 1a, kemi 1 och 2 samt biologi 1 och 2. Den som önskar kan även läsa fysik 2.

Vad ger naturvetenskapligt basår?

Under ett år läser du delkurser i biologi, fysik, kemi och matematik där både teori och praktiska färdigheter ingår. Studierna ger behörighet motsvarande gymnasieskolans kurser Biologi 1+2, Fysik 1+2, Kemi 1+2 samt Matematik 4.

När börjar naturvetenskapligt basår?

Naturvetenskapligt basår är för dig som vill läsa in behörigheten i de naturvetenskapliga ämnena. Du kan välja om du vill studera i klassrum eller på distans. Vårt Naturvetenskapliga basår startar två gånger per år; i januari och augusti. Nästa sökbara kursstart är 3 januari 2022.

Är basår bra?

Ett basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som ges på högskolor och universitet i Sverige. Det är ett bra alternativ för dig som inte blivit behörig till den utbildning som du vill gå, du kan t. ex. läsa kurser inom matematik, biologi, fysik och kemi.

Vad är Förutbildningspoäng?

60 förutbildningspoäng Behörighetsgivande förutbildning Basåret kompletterar dina studier på gymnasiet och ger dig behörighet till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet.

Vad ingår i tekniskt basår?

Utbildningen är till för dig som har läst Matematik 2 på gymnasiet, och den omfattar matematik, fysik, kemi och teknisk orienteringskurs. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Vad är utmärkande för naturvetenskap?

Naturvetenskap är läran om den fysiska världen (naturen). Naturvetenskapen använder vetenskapliga metoder som i hög grad beror på empiriska mätningar av uppställda hypoteser (så kallad naturvetenskaplig metod).

Får man betyg på naturvetenskapligt basår?

Betygen du fårbasåret kan inte påverka din meritpoäng. Betygen du får efter basåret är inte desamma som vanliga gymnasiebetyg. Vill du ha gymnasiebetyg får du läsa upp eller läsa in dina betyg genom vuxenutbildningen/komvux i din hemkommun.

Varför läsa naturvetenskapligt basår?

Basåret är framtaget för att ge de kunskaper och den behörighet inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi och biologi som krävs för en universitetsutbildning inom naturvetenskap eller matematik. Det är en förutbildning vilket bland annat innebär att du inte kan räkna in poängen i en universitetsexamen.

Är det svårt att komma in på basår?

Olika basår kan innehålla lite olika kurser och det kan krävas lite olika behörigheter. Det krävs alltid Grundläggande behörighet + lägst godkänt betyg i Matte 2. Men ibland krävs också Matte 3. Så du behöver kolla med den högskola där du vill studera vad som krävs där.

Varför ska man gå tekniskt basår?

Ett naturvetenskapligt eller tekniskt basår är en möjlighet för dig att komma in på den utbildning som du vill komma in på. ... Framförallt innebär basåret att du pluggar upp de ämnen som du inte har i din behörighet och som krävs för att komma in på utbildningen.

Vad innebär Garantiplats?

Alla programstuderande på basåret är garanterade en plats på ett utbildningsprogram året efter att man antagits till basåret. Antas du till basåret läsåret 2021–2022 gäller din garantiplats i de allra flesta fallen för höstterminen 2022. Utbudet av garantiplatser kan variera från år till år.

Vad ingår i ett tekniskt basår?

Utbildningen är till för dig som har läst Matematik 2 på gymnasiet, och den omfattar matematik, fysik, kemi och teknisk orienteringskurs. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Vad är ett tekniskt basår?

Tekniskt basår är en ettårig kompletteringsutbildning som är skräddarsydd för dig som vill fortsätta studera till högskoleingenjör eller civilingenjör. Du läser kurser som motsvarar gymnasiets behörighetsgivande kurser i fysik, kemi och matematik.

Vilka skolor har tekniskt basår?

Tekniskt basår startar hösttermin på KTH Campus, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje. Programmet startar även på vårterminen på KTH Flemingsberg. Behörig är du som, förutom grundläggande behörighet, har minst betyget E eller Godkänt i någon av följande kurser: Matematik 2a.

Vad är bra med naturvetenskap?

Naturvetenskap ger en grundläggande förståelse för den vetenskap som legat bakom utvecklingen och ger nödvändiga kunskaper för att klara av vardagen. Detta genom att naturvetenskapen ofta har en grund i vardagliga händelser, upplevelser och iakttagelser (Kursplaner 2000; Helldén et al. 2005).

Har naturkunskap?

Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap.

Hur svårt är det att komma in på naturvetenskapligt basår?

Det naturvetenskapliga basåret är tufft. Förbered dig på detta. Köp gärna böckerna några månader i förväg och slöläs eller gör matematikuppgifter för att komma igång.

Är det svårt att komma in på naturvetenskapligt basår?

Olika basår kan innehålla lite olika kurser och det kan krävas lite olika behörigheter. Det krävs alltid Grundläggande behörighet + lägst godkänt betyg i Matte 2. Men ibland krävs också Matte 3. Så du behöver kolla med den högskola där du vill studera vad som krävs där.