:

Hur fungerar en plattvärmeväxlare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar en plattvärmeväxlare?

Hur fungerar en plattvärmeväxlare?

Tekniken är enkel, där till- och frånluften passerar varandra i ett lamellpaket av veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften värmer upp aluminiumplåtar varvid den kalla tilluften tar upp värmen. Plattvärmeväxlare har verkningsgrader på cirka 60 – 90 %, där motströmsvärmeväxlarna ligger högst.