:

Vad kostar det att göra en gästtoalett?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar det att göra en gästtoalett?
  2. Vad är skillnaden mellan det som kallas för en vattenavvisande yta och det som kallas för ett tätskikt?
  3. Vad reglerar Gvk?

Vad kostar det att göra en gästtoalett?

Att renovera en WC, ett utrymme med toalett utan golvbrunn, kostar ungefär 70 000–90 000 kr. Det är ett relativt enkelt ingrepp utan särskilt mycket rivning, byggnation eller monteringen av inredning.

Vad är skillnaden mellan det som kallas för en vattenavvisande yta och det som kallas för ett tätskikt?

Det vattentäta skiktet är det som även kallas för tätskiktet. ... De delar i ett badrum som kan utsättas för vattenspill ska ha ett tätskikt. Normalt sett är detta golv och väggar. Taket finns det inget sådant krav på, men man brukar säga att taket ska ha en fuktspärr samt vara försett med ett vattenavvisande ytskikt.

Vad reglerar Gvk?

GVK har tagit fram en webbutbildning till dig som arbetar professionellt med att planera, bygga och installera badrum. Den är för dig som arbetar som projektör, byggherre, byggföretag, installatörsföretag, besiktningsman eller har annan roll som kräver kunskap om branschregler för våtrum.