:

Hur bra är en ultraljudstvätt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bra är en ultraljudstvätt?
  2. Är det svårt att rengöra förgasare?

Hur bra är en ultraljudstvätt?

Ultraljudstvätt CD-4800 70 W Denna tystgående tvätt är den bästa ultraljudstvätt vi stött på. Med 5 olika program för varierad rengöring så kan du ställa in den beroende på storlek eller hur smutsig metallen är. Med en rostfri tank på 1,4 l så räknas denna som en större ultraljudstvätt.

Är det svårt att rengöra förgasare?

Förgasarrengöring finns i handeln i praktiska sprayburkar för regelbunden rengöring av förgasaren både in- och utvändigt. Liksom för förgasaren, kan många problem med motorns prestanda ha med underhållsfaktorer att göra, t. ex. gammalt bränsle, smutsigt luftfilter, förorenat eller sotigt tändstift, och försämrad olja.