:

Hur lägger man elektrisk golvvärme?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lägger man elektrisk golvvärme?
  2. Hur lägger man elektrisk golvvärme i badrum?
  3. Hur mycket slang till golvvärme?

Hur lägger man elektrisk golvvärme?

El-golvvärme är också lämpligt i mindre rum, och där det inte är möjligt att dra vattenrör. Golvvärme läggs ut i tunna kablar, ledningsnät eller tunn värmefolie, som limmas på det råa golvet. Det kan vara ett betonggolv, ett golv av spånskivor eller det gamla trägolvet i vardagsrummet.

Hur lägger man elektrisk golvvärme i badrum?

Vid golvvärme i våtrum gäller:
  1. Golvvärmesystemet ska placeras under tätskiktet.
  2. I våtrum gäller att tätskiktet ska monteras minst 12 mm över värmeslingans ovansida oavsett om värmeslingan är el- eller vattenburen.
  3. Keramiska plattors fuktupptagning ska högst vara 6 procent.

Hur mycket slang till golvvärme?

En 8 mm golvvärmeslang kan som längst vara 43 m lång, med ett cc-mått på golvvärmeslangen på 120 mm så räcker en slinga till ca 5 m2. En 20 mm slang kan istället vara maximalt 120 m, samt installeras med ett cc-mått på 300 mm vilket gör att en slinga istället räcker till ca 36 m2.