:

Hur högt över taket ska skorstenen vara?

Innehållsförteckning:

  1. Hur högt över taket ska skorstenen vara?
  2. Vad kostar det att installera kamin och skorsten?
  3. Hur kopplar man in en kamin?
  4. Hur hög är en skorsten?
  5. Hur tätar man kamin?
  6. Hur ofta måste man sota skorstenen?
  7. Kan man få nej på bygganmälan?

Hur högt över taket ska skorstenen vara?

Allmänt råd Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bl. a. förhärskande vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för gnistspridning.

Vad kostar det att installera kamin och skorsten?

Utöver kaminen tillkommer en kostnad för skorsten och installation. Prisexempel: Köper du en kamin för 20.000 kr kan man grovt säga att prislappen hamnar kring 55-65.000 kr för kamin, skorsten samt installation.

Hur kopplar man in en kamin?

Borra först ett centrumhål. Plocka sedan bort tegelpannor och såga slutligen hål i yttertaket. Lägg eldstadsplanet på plats och ställ braskaminen ovanpå. Montera sedan din Premodulskorsten, som levereras i färdig byggsats.

Hur hög är en skorsten?

Vilken höjd krävs på skorstenen dvs. hur högt måste skorstenen ”sticka upp” ovan huset? Detta kan skilja från olika fastigheter, taklutning, placering osv. Men generellt kan sägas att skorstenen skall vara minst 1 meter ovanför takgenomföringen och nå över husets nock.

Hur tätar man kamin?

Dags att täta kaminen? Med det flätade tätningsgarnet kan du dreva/täta runt såväl glas som mellan förbindelserör och stos. Utöver den två meter långa och svarta tätningslisten (som är tillverkad av glasfiber) ingår även värmetåligt lim (1000 °C) och skyddshandskar.

Hur ofta måste man sota skorstenen?

Sotning ska ske: tre gånger/år.

Kan man få nej på bygganmälan?

Om du bryter mot lagen. Om en åtgärd som kräver anmälan uppförs utan att anmälan gjorts eller startbesked har getts är den en olovlig åtgärd, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift.