:

Hur lägger man tjärpapp?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lägger man tjärpapp?
 2. Hur fäster man takpapp?
 3. Hur lägga Takfotsplåt?
 4. Hur skall Byggpapp monteras vid en takfot?
 5. Kan man gå på papptak?
 6. Hur limma takpapp?
 7. Hur fäster man råspont?
 8. Kan man lägga Underlagspapp?
 9. Hur lägger man Fotplåt?
 10. Hur man lägger plåttak?
 11. Hur sätter man upp hängrännor?
 12. Vad kostar det att lägga om ett papptak?
 13. Vilken takpapp till förråd?
 14. Kan man måla på tjärpapp?
 15. Hur mycket ska takpapp överlappa?
 16. Vad ska man ha för Underlagspapp?
 17. Hur bygga yttertak?
 18. Vilken Underlagspapp till plåttak?
 19. Hur skruvar man Takpanneplåt?

Hur lägger man tjärpapp?

Takpappen fästs med pappspik som slås ner i överkant var 10 cm.. Dra nu bort skyddsplasten från takfotsplåten och längs pappvådens nedre kant. Ta lite i taget och tryck fast pappen på takfotsplåtens tjärunderlag. Spika nu fast pappen mot trekantslisten med 10-15 cm avstånd mellan spikarna.

Hur fäster man takpapp?

Börja med att passa in den övre våden i förhållande till den undre klisterremsan. Fäst den övre våden i överkant med några spik. Om pappen har en frilagd kant, dra bort releaseremsan. Fäst pappen med pappspik (20x2,8 eller 25x2,5) som sätts i sicksack med 60 mm avstånd, 20 mm från pappkanten.

Hur lägga Takfotsplåt?

Takfot vid takfoten skall takfotsplåten monteras innan under- lagstaket. vid kombinationen oventilerad vind och in- byggd takfot måste dessutom övergång mellan under- lagstak och fasadens vindspärr tätas innan takfotsplåten monteras.

Hur skall Byggpapp monteras vid en takfot?

Pappen viks ned över takfotsbrädan och limmas fast. På denna monteras hängrännans infästning i ett lager asfalt. Detta för att minimera risken för fuktinträngning i råsponten. Där över läggs takpappen och en lös del lämnas hängande ned i hängrännan för att leda fukt dit.

Kan man gå på papptak?

Papptak fick då ett dåligt rykte på grund av det. Men det finns nog inte ett enda kontorshus med sadeltak och pannor, alla har platta tak eller låglutande tak med papp, säger Anders. – Om du ska ha plåttak så finns det ett visst lägsta gradantal som man inte bör under som ligger på runt 5-6 grader.

Hur limma takpapp?

Takläggaren ser till att pappen läggs så att den täcker limkanten på den första våden. Nu upprepas samma procedur – folien avlägsnas och hela remsan spikas fast. När den andra våden papp är fastspikad tar takläggaren bort den folie som sitter på dess undersida. Då limmas de båda våderna ihop och fogen blir tät.

Hur fäster man råspont?

Råspont spikas med 75 mm trådspik med minst en spik i varje takstol per bräda, om du använder 95 mm råspont. Spikar du råspont som är 120 mm bred ska denna fästas med två spikar per takstol. Oavsett dimension ska alla kanter vara spikade med två spik per bräda och takstol.

Kan man lägga Underlagspapp?

Underlagspappen läggs alltid horisontalt, alltså längs med taket från gavel till gavel. Ytpappen läggs däremot lodrätt. Det skulle annars vara logiskt att alltid lägga takpapp vågrätt och att börja vid takfoten.

Hur lägger man Fotplåt?

Fotplåten är ett plåtbeslag som sitter längs ner på taket vid hängrännan och är bockad ner i hängrännan.

Hur man lägger plåttak?

lägger du plåttak steg för steg
 1. Ta bort gammal underlagspapp och takpapp. ...
 2. Kontrollera takytan och komplettera undertakets träpanel.
 3. Lägg ut ny underlagspapp enligt tillverkarens instruktioner gällande överlappning, klistring och spikning.
 4. Spika ny ströläkt enligt takplåtstillverkarens instruktioner.

Hur sätter man upp hängrännor?

NYA HÄNGRÄNNOR MED NYA KROKAR. De nya rännkrokarna ska sättas upp högst 60 cm från varandra. De fälls in nederst på takstolarna eller nederst på takfoten eller takfotsbrädorna. De nya hängrännorna ska sättas med ett fall på minst 2,5 mm per meter och de yttersta krokarna ska sättas 10 cm från gaveln på varje sida.

Vad kostar det att lägga om ett papptak?

Kostnad för papptak Att lägga byta tak eller byta ut gammal papp på ett befintligt tak kostar ungefär 200-350 kr/kvadratmeter papptak som ska läggas.

Vilken takpapp till förråd?

Tidigare var det alltid ett bättre val att använda sig av takpapp som spikas fast, men idag ger de båda ett fullgott skydd som ser bra ut. På en friggebod passar det utmärkt med papptak, eftersom det har en så pass liten vikt att den passar fint även på tak med låg sluttning, som pulpettak.

Kan man måla på tjärpapp?

Att välja takpapp är att välja det billigaste alternativet, men det behöver inte vara det sämsta. Man får ett tak som är enkelt att sköta, som har en låg vikt, som är lätt att lägga och som går att förändra genom att måla det. Takpapp kan, till skillnad mot Shingel, målas och har därmed också en estetisk fördel.

Hur mycket ska takpapp överlappa?

Spika vådens sidor c/c 20 cm. Montera sedan anslutande takvåder så att de går in med minst 15 cm överlapp över rännvåden. Längsgående skarvar Skarvarna sicksackspikas med 6 cm avstånd med förzinkad pappspik. På ett färdigt tak täckt med takpapp ska det aldrig finnas några synliga spikhuvuden på takytan.

Vad ska man ha för Underlagspapp?

Vilken underlagspapp man väljer till sitt tak beror delvis på vilken typ av ytskikt som taket ska få. Men även en rad andra faktorer påverkar valet, t ex hur smidig och snabb produkten är att montera på taket, hur länge det dröjer innan ytskiktet kommer på plats och vilken lutning taket har.

Hur bygga yttertak?

1. Förberedelse och säkerhet – steg ett i vår lägga tak själv guide
 1. Råspont – Ett trämaterial som hela det nya taket kommer att vila på. ...
 2. Takpapp – Ett slagt membranmaterial som skyddar taket mellan råsponten och takpannorna. ...
 3. Läkt – Ett trämaterial som spikas ovanpå takpappen och som kommer bära takpannorna.

Vilken Underlagspapp till plåttak?

En underlagspapp som ska läggas under plåttak rekommenderas ha beteckningen YEP 2500.

Hur skruvar man Takpanneplåt?

Takplåten skruvas med 1 st skruv 4,8 x 35 mm i varannan profilbotten. Vid träåsar skruvas takplåten till regel med träskruv 4,8 x 35 mm. Reglar i takfot och nock skruvas med ett c/c avstånd på 200 mm övriga träåsar skruvas med ett c/c på 300 mm.