:

Hur byter man till bergvärme?

Innehållsförteckning:

  1. Hur byter man till bergvärme?
  2. När skall man byta värmepump?
  3. Hur länge håller en bergvärme?
  4. Hur många timmar håller en värmepump?

Hur byter man till bergvärme?

Det korta svaret är alltså att du kan nyttja ditt nuvarande borrhål. Då får du en uppvärmningskostnad som är minst lika låg som du har idag. Om du vill få ut maximal effekt av din nya bergvärmepump, bör du överväga att tilläggsborra.

När skall man byta värmepump?

Då är det dags att fundera. Frågan är om man ska reparera eller byta ut. Jag brukar säga att om en värmepump är äldre än tio år och får ett kompressorhaveri, då ska man byta ut värmepumpen. ... Mindre kostsamma reparationer däremot kan man fortsätta med upp till värmepumpen är minst 15 år.”

Hur länge håller en bergvärme?

Visste du att livslängden på en äldre bergvärmepump beräknas till 15-20 år?

Hur många timmar håller en värmepump?

Den dimensioneras för en total livslängd om ca 80.000 drifttimmar vilket motsvarar ca 20-25 års drift. Om någon av komponenterna ändå går sönder före den beräknade livslängden kan de bytas av en certifierad värmepumpstekniker.