:

Måste man isolera innervägg?

Innehållsförteckning:

  1. Måste man isolera innervägg?

Måste man isolera innervägg?

Den främsta anledningen till att isolera en mellanvägg är för att minska ljudöverföringen via luften inne i väggen. Det är relativt enkelt att isolera en mellanvägg och du får en tystare och mer behaglig inomhusmiljö. ... För att förbättra väggens ljudreducerande egenskaper bör reglarna sluta tätt mot golv, vägg och tak.