:

När ska man söka till förskola?

Innehållsförteckning:

  1. När ska man söka till förskola?
  2. Hur många timmar förskola Uppsala?
  3. Hur länge kan man vara borta från förskolan?

När ska man söka till förskola?

Ansök minst fyra månader innan du vill ha plats. Du kan ställa dig i kö när som helst efter det att ditt barn är fött, men barnet kan tidigast placeras i förskolan när det har fyllt ett år. Det är enklare att få plats efter sommaren eftersom många barn i förskolan då går över till förskoleklass.

Hur många timmar förskola Uppsala?

Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn en plats i allmän förskola från höstterminen det året som barnet fyller 3 år. Allmän förskola innebär alltså att alla barn har rätt att gå 3 timmar per dag utan att betala någon avgift. Totalt max 525 timmar per år.

Hur länge kan man vara borta från förskolan?

När man har en placering på förskola går det maximalt att vara borta sammanhängande i två månader utan att platsen sägs upp. Avgiften ska betalas även om platsen inte används under de två månaderna.