:

Vad är profylax tandvård?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är profylax tandvård?
  2. Vad betyder förebyggande tandvård?
  3. Vad ingår i särskilt Tandvårdsbidrag?
  4. Vad är profylaktisk antibiotika terapi?
  5. Vad betyder profylaktisk terapi?

Vad är profylax tandvård?

Profylax – förebyggande tandvård Profylax är olika behandlingar som rengör och skyddar dina tänder, samtidigt förhindrar utveckling av olika sjukdomar.

Vad betyder förebyggande tandvård?

Särskilt tandvårdsbidrag kan man bara få för undersökning och förebyggande tandvård. Dit räknas en del behandlingar som syftar till att förebygga tandsjukdomar och besvär, till exempel rengöring, fluorbehandling och information om munhygien och kost. För andra behandlingar hos tandvården betalar du som vanligt.

Vad ingår i särskilt Tandvårdsbidrag?

Vad är särskilt tandvårdsbidrag? Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för patienter som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa. Bidraget är 600 kronor per halvår. Det kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring.

Vad är profylaktisk antibiotika terapi?

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp syftar till minska frekvensen postoperativa infektioner genom att minska antalet bakterier i operationsområdet samt förhindra spridning av bakterier i vävnader.

Vad betyder profylaktisk terapi?

Profylax (från grekiskans pro- och phýlaxis, att vakta eller skydda, i svensk skrift sedan 1832) är substantivformen av det mer vanligt förekommande profylaktisk, är i medicinskt språkbruk en mängd olika typer av förebyggande åtgärder mot tillstånd som kräver medicinsk vård.