:

Vem äger Erikshjälpen?

Innehållsförteckning:

  1. Vem äger Erikshjälpen?
  2. Vad vill Erikshjälpen ha?
  3. Hur startade Erikshjälpen?
  4. Vart kan man lämna in böcker?
  5. När grundades Erikshjälpen?

Vem äger Erikshjälpen?

Erikshjälpens verksamhet vilar på en tredelad värdegrund: Eriks anda: Vi värnar om vår grundare Erik Nilssons arv. Att verka i Eriks anda innebär för oss att vara empatiska och kreativa, med fokus på möjligheter. Precis som Erik är vi måna om en ansvarsfull förvaltning av givarnas gåvor och kundernas medel.

Vad vill Erikshjälpen ha?

Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet – genom att förverkliga barns rättigheter. Vi genomför varje år ett hundratal projekt för att stärka barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd.

Hur startade Erikshjälpen?

Grundad i sin tro på Gud ville Erik göra gott för andra och redan 1946, då Erik var 17 år, var hans hjälparbete etablerat. Några år senare, 1951, tog verksamheten ytterligare fart då Erik intervjuades i radio av just Sven Jerring. Gåvor började strömma in när människor från hela landet hörde talas om Eriks arbete.

Vart kan man lämna in böcker?

De böcker som sorterats som säljbara kan du antingen skänka till oss i våra butiker eller återvinningscentraler, eller sälja på begagnatmarknader som Bokbörsen och Tradera till exempel.

När grundades Erikshjälpen?

1946, Sverige Erikshjälpen/Founded