:

Hur Där lämna här?

Innehållsförteckning:

  1. Hur Där lämna här?

Hur Där lämna här?

Att hyra en bil på en plats och lämna tillbaka på en annan kallas vanligtvis envägshyra. Detta är ett bra och populärt sätt att ta sig från plats A till B utan att behöva lämna tillbaka bilen där man hämtade den.