:

Hur farligt är svartmögel i badrum?

Innehållsförteckning:

  1. Hur farligt är svartmögel i badrum?
  2. Hur får jag bort svartmögel i badrummet?
  3. Varför svartmögel i badrum?
  4. Är Grönmögel farligt?
  5. Hur blir man av med mögel?
  6. Är det farligt att äta mögel?

Hur farligt är svartmögel i badrum?

Svartmögel kan innebära stora hälsorisker Svartmögel bildar mykotoxiner, vilket sprider luftburna gifter i gasform. Dessa gifter kan ge upphov till hälsobesvär som allergier, kroniska lungproblem och i värsta fall cancer.

Hur får jag bort svartmögel i badrummet?

Städa badrum med bikarbonat Ensam och i kombination med ättika är den en riktig räddare i nöden om du har hårt angripna ytor i badrum och dusch. För att skura kakelfogar i badrummet kan du använda bikarbonat med lite vatten och blanda till en pasta. Använd en borste och skura fogarna, det kan räcka för att dem rena.

Varför svartmögel i badrum?

Det finns flera orsaker till att man får svartmögel i badrummet som exempelvis att det råder dålig ventilation eller vid fuktskador som uppstått på grund av en vattenläcka eller hög användning av vatten.

Är Grönmögel farligt?

Många mögelsorter utsöndrar gifter, som är skadliga för människors hälsa. Gifterna är till för att bekämpa möglets fiender. Även om grönmögel i många fall är ätligt, betyder inte det att du kan känna dig trygg om du har grönt mögel i hemmet. Oavsett färg, bör du alltid vidta åtgärder om du har mögel i hemmet.

Hur blir man av med mögel?

Mögelsanering av väggar – steg för steg
  1. Blanda blekmedel och vatten, en del blekmedel och tre delar vatten brukar vara lagom. Du kan också använda ett rengöringsmedel som innehåller blekmedel, exempelvis Domestos Mountain Fresh Bleach.
  2. Använd en hård borste och skrubba på alla angripna delar.
  3. Skölj rikligt med vatten.

Är det farligt att äta mögel?

Mögelgifter i mat kan ge olika negativa hälsoeffekter hos människor. Dessa kan vara både akuta, som till exempel magsjuka, och sådana som uppstår efter längre tid, till exempel lever- och njurskador samt cancer. I Sverige är det mycket ovanligt att maten innehåller så höga halter mögelgifter att vi blir akut sjuka.