:

Vilka olika värmekällor finns det?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka olika värmekällor finns det?
 2. Vad är en värmekälla?
 3. Vad har jag för uppvärmning?
 4. Vad är den billigaste uppvärmningen?
 5. Vilket är det vanligaste vattenburna värmesystemet i Sverige?
 6. Hur fungerar pannan?

Vilka olika värmekällor finns det?

Olika uppvärmningssystem
 • Värmepump. En värmepump tar upp låggradig värme från berggrunden, jorden eller luften. ...
 • Sol. ...
 • Pelletskaminer. ...
 • Ved- och pelletspannor. ...
 • Fjärrvärme.

Vad är en värmekälla?

Enkelt förklarat är en primär värmekälla en värmekälla som kan ge huset hela dess årsbehov av värme. Många värmepumpar, pelletspannor, elpannor, vedpannor, oljepannor, gaspannor och fjärrvärme kan användas som primär värmekälla.

Vad har jag för uppvärmning?

Vilket värmesystem som passar bäst för dig beror på huset, tomten och var i landet du bor. I stan kan fjärrvärme vara bästa lösningen. På landet kan en panna som eldas med ved eller pellets fungera bra. Men för de flesta villaägare är en värmepump den enklaste, klimatsmartaste och mest kostnadseffektiva lösningen.

Vad är den billigaste uppvärmningen?

Diagrammet visar vad en kWh värme kostar att producera. Beräkningen är baserad på en ort i Mellansverige med för landet genomsnittliga priser. Stor skillnad mellan bergvärme och fjärrvärme. Vi kan direkt konstatera att bergvärme är mindre än hälften så dyrt som fjärrvärme.

Vilket är det vanligaste vattenburna värmesystemet i Sverige?

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i flerbostadshus. Det är en bekväm uppvärmningsform som är lättskött, driftsäker och har låg miljöpåverkan. För att kunna ansluta sig till fjärrvärme krävs det att huset ligger nära en fjärrvärmeledning och att huset har ett vattenburet värmesystem.

Hur fungerar pannan?

En panna definieras som ett annat tryckkärl än vattenvärmare i vilket värme som frigörs ur bränsle (fastbränsle som till exempel flis, pellets och torv eller flytande som olja eller diesel), elenergi eller annan energikälla överförs till fluid (oftast vatten eller ånga) för användning utanför kärlet.