:

Vad är Studerandekonto?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Studerandekonto?
  2. Hur kommer man in på komvux?
  3. När söka till komvux?
  4. Vad är gymnasial utbildning?
  5. När får man studera på komvux?
  6. Vad menas med gymnasiekompetens?
  7. Har du gymnasieutbildning?
  8. När är sista dagen att söka till komvux?
  9. Hur lång tid tar det att läsa in gymnasiet på komvux?
  10. Hur många gånger får man läsa om en kurs?

Vad är Studerandekonto?

Skapa ett studerandekonto Om du inte har läst inom vuxenutbildningen förut så måste du skapa ett konto för att kunna söka en utbildning eller kurs. Det gör du under Mina sidor i vårt ansökningssystem, Alvis.

Hur kommer man in på komvux?

För att söka till komvux kontaktar du din hemkommun. Om din hemkommun inte erbjuder de kurser du behöver läsa för att bli behörig till högre studier så har du rätt till att läsa dem i en annan kommun. Ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

När söka till komvux?

Vem kan söka? Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet får du börja på komvux även om du är under 20 år. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.

Vad är gymnasial utbildning?

I alla världens länder finns en motsvarighet till det som i Sverige kallas gymnasium. Det rör sig om en utbildning som följer efter grundskolan och förbereder för högskolestudier. Ordet gymnasium kommer från grekiskans gymnos, som faktiskt betyder naken.

När får man studera på komvux?

Vuxna har rätt att delta i komvux på grundläggande nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier: De är bosatta i Sverige.

Vad menas med gymnasiekompetens?

Hej, Med gymnasiekompetens menas att man har en gymnasieexamen från vilket program som helst. Så det spelar ingen roll vilket program eller vilken skola du har gått. Men man behöver ha gått klart hela utbildningen och fått sin gymnasieexamen.

Har du gymnasieutbildning?

Att ha "gymnasiekompetens" innebär alltså oftast: att man har studerat på gymnasiet. att man har ett antal godkända betyg i gymnasiala kurser. att man har hunnit bli minst 18 år gammal.

När är sista dagen att söka till komvux?

Sista ansökningsdag är alltid åtta veckor innan kursen eller kurspaketet startar. Du väljer själv om du vill plugga på heltid eller deltid, på distans eller i klassrum.

Hur lång tid tar det att läsa in gymnasiet på komvux?

En gymnasieutbildning tar normalt 3 år men på Komvux har du möjlighet att styra takten själv och läsa snabbare om du vill det. Ta kontakt med Komvux i din kommun och be om hjälp med att lägga upp en studieplan som passar dig.

Hur många gånger får man läsa om en kurs?

Det finns inte någon begränsning av hur många gånger en person kan göra en prövning i samma ämne. Rätten till prövning gäller även personer som tidigare har fått betyg i ett avslutat ämne eller slutbetyg från grundskolan eller specialskolan.