:

Kan man läsa YKB på distans?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man läsa YKB på distans?
 2. Vad innehåller YKB utbildning?
 3. Vad kan jag köra utan YKB?
 4. Måste man ha YKB för att köra TMA bil?
 5. Hur vet man vilka YKB kurser man har gått?
 6. Hur vet jag när mitt YKB går ut?
 7. Vad ska du göra om du återfår ett yrkeskompetensbevis som tidigare kommit bort?

Kan man läsa YKB på distans?

Lärande på distans Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. En fortbildning omfattar 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera. Högst en delkurs på 7 timmar kan ske som distansutbildning.

Vad innehåller YKB utbildning?

Kunskapsområdena som testas i provet är:
 • säkerhetsbestämmelser.
 • rationell körning.
 • optimering av bränsleförbrukning.
 • bestämmelser för yrkestrafiken.
 • trafiksäkerhet.
 • hälsa.
 • service.
 • transportlogistik.

Vad kan jag köra utan YKB?

Undantag från krav på yrkeskompetensbevis
 • vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,
 • som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddningstjänsten,
 • som används inom ambulanssjukvården,

Måste man ha YKB för att köra TMA bil?

Det finns några undantag i lagen som reglerar vilka som inte behöver YKB, och dem kan du hitta här. Men vi skulle säga att om du enbart kör TMA-lastbil behöver du inte YKB, men så fort du sätter dig i en lastbil och utför transporter som du får betalt för räknas det som yrkesmässig trafik, vilket innebär att YKB krävs.

Hur vet man vilka YKB kurser man har gått?

Du kan läsa mer om TYAs YKB-kurser på kurssidorna. På Transportstyrelsens hemsida hittar du en förteckning över godkända utbildare.

Hur vet jag när mitt YKB går ut?

Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter det att ett intyg om genomförd fortbildning utfärdats. Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år från den dag det utfärdades.

Vad ska du göra om du återfår ett yrkeskompetensbevis som tidigare kommit bort?

Om ditt yrkeskompetensbevis har kommit bort, förstörts eller om någon person uppgift har ändrats ska du anmäla det till Transportstyrelsens kundtjänst för yrkestrafik på telefon 0771-503 503. Därefter har vi möjlighet att skicka ut ett nytt yrkeskompetensbevis till den adress där du är folkbokförd.