:

Hur går det till när man köper ett aktiebolag?

Innehållsförteckning:

  1. Hur går det till när man köper ett aktiebolag?
  2. Hur mycket kostar det att köpa ett aktiebolag?
  3. Hur köper man bolag?

Hur går det till när man köper ett aktiebolag?

Det finns två olika sätt att köpa aktiebolag på. Antingen köper man ett aktivt aktiebolag som har en fungerande verksamhet eller så köper man ett så kallat lagerbolag. Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag med alla dess nödvändiga handlingar klara men som aldrig har haft någon verksamhet i bolaget.

Hur mycket kostar det att köpa ett aktiebolag?

3. Kostar det pengar att starta aktiebolag? När du ska starta ett aktiebolag måste du sätta in minst 25 000 kronor i aktiekapital, det kan vara kontanta medel eller i form av så kallad apportegendom). Måste du till exempel ha en dyr kaffemaskin för att kunna driva ditt kafé kan den vara en del av ditt aktiekapital.

Hur köper man bolag?

Du kan köpa företag på två olika sätt. Antingen köper du företaget i dess helhet med förpliktelser och allt eller så köper du en del av verksamheten. När du köper aktier eller andelar köper du ett företag. Köper du inkråmet är det ett företags tillgångar du köper.