:

Hur lång tid har man på sig att besikta bilen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång tid har man på sig att besikta bilen?
  2. Vad gäller vid ombesiktning av bil?

Hur lång tid har man på sig att besikta bilen?

Om ditt fordon inte blev godkänt i kontrollbesiktningen ställs kravet på dig att åtgärda felen snarast och boka en efterkontroll. Fordonet får då inte användas mer än nödvändigt och en efterkontroll ska bokas in inom 30 dagar.

Vad gäller vid ombesiktning av bil?

Om du inte har varit på efterkontroll inom 30 dagar får ditt fordon körförbud. Efter ytterligare 30 dagar måste du dessutom göra en ny kontrollbesiktning. Efter tre underkända kontroller i rad måste du återkomma för en efterkontroll inom en vecka, annars inträder körförbud, oavsett var i perioden du befinner dig.