:

Vad för grus till grusväg?

Innehållsförteckning:

 1. Vad för grus till grusväg?
 2. Vad betyder grusvägen?
 3. Får man salta grusvägar?
 4. Vilket grus till skogsväg?
 5. Vad går System 2000 ut på?
 6. Vad är tjälskador?
 7. Varför häller man salt på vägarna?
 8. Hur salta grusväg?
 9. Hur långt räcker ett lass grus?
 10. Vilka dokument anvisningar anger hur en väg ska byggas?
 11. Var finns tekniskt stöd för hur en skogsbilväg ska se ut?
 12. Vad är Tjälskydd?
 13. Hur uppstår Tjälskott?

Vad för grus till grusväg?

Vanligen använder man grus eller bergmaterial med en största partikelstorlek av 18 mm (grus sorten 0–18). Vägbanan ska vara fuktig när den grusas, eftersom nytt material då lättare kan blandas in i det befintliga slitlagret. Lämplig tidpunkt är därför på våren direkt efter tjällossningen.

Vad betyder grusvägen?

Grusväg är en väg som saknar asfalt eller annan form av permanent beläggning. Den är istället belagd med grus, vilket vid låg trafikbelastning ger godtagbart väggrepp, bärighet och dränering. Underhållet på grusvägar är nästan alltid lågt, i vissa fall minimalt.

Får man salta grusvägar?

För dig som har problem med dammiga vägar rekommenderas vägsaltet Kalciumklorid, Nordens mest använda medel för dammbindning av grusvägar. CC Road Kalciumklorid är optimal för just vägar och innehåller 77% aktiv substans.

Vilket grus till skogsväg?

Klass N2 bör räcka, men man kan ta N3 typ lika gärna, kostar inte så mycket mer.

Vad går System 2000 ut på?

I System 2000 monterar man höj och sänkbara badkar för rörelsehindrade personer. Badkaren är tänkta att användas på sjukhus och vårdinrättningar för patienthygien och välbefinnande. ... Verkstaden där System 2000 monteras kan beskrivas som en produktverkstad.

Vad är tjälskador?

Tjälskadorna kan yttra sig som tjälskott och en mjuk och spårig vägbana. Tjälen lyfter också upp block, som måste rensas bort (se uppträngande stenar och block).

Varför häller man salt på vägarna?

För att minska antalet stopp i trafiken används salt som halkbekämpningsmetod där det inte finns andra alternativ, det vill säga på högtrafikerade vägar och vägar där vi har viktig trafik, t ex kollektivtrafik. Vi saltar på dessa sträckor där vi ofta har snabba temperaturväxlingar och/eller underkylt regn.

Hur salta grusväg?

Kalciumklorid eller magnesiumklorid är den vanligaste metoden att dammbinda grusväg med, en normal mängd under ett år är 0,6–1,5 ton/km. Hur mycket som behövs beror på trafikmängden och slitlagrets sammansättning och på om vägen ligger i öppen eller skogsskyddad terräng.

Hur långt räcker ett lass grus?

Har du frågor så hör av dig! Vid spridning av material på en grusväg som är ca 2,5m bred så räcker ett lass på ca 9m3 vid en tjocklek på 4-5cm till ca100-125m. Betonggrus/Gjutgrus-Används till betongtillverkning.

Vilka dokument anvisningar anger hur en väg ska byggas?

Allmänna tekniska beskrivningar (ATB)

Var finns tekniskt stöd för hur en skogsbilväg ska se ut?

en skogsbilväg, bör ta reda på om någon fornlämning kan beröras och i så fall samråda med länsstyrelsen. Om en fornlämning påträffas under arbetet måste man avbryta detta och anmäla saken till länsstyrelsen. Den som vill göra ingrepp i en fornlämning ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Vad är Tjälskydd?

Så här bildas tjäle När tjälen håller på att frysa till transporteras vatten upp till de islinser som håller på att bildas. Finmaterial följer med de små vattenflödena uppåt. Även block lyfts uppåt i jordlagren, genom att islinser under blocken expanderar.

Hur uppstår Tjälskott?

Tjälskott uppstår företrädesvis i dåligt dränerade vägkroppar under tjällossningen. Då finns vatten kvar i vägkroppen vilket kan göra materialet lättflytande. Tjälskott uppstår när sådant material tränger upp genom sprickor i den upptorkade vägbanan.