:

Hur mycket Chockklor?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket Chockklor?
  2. Måste man ha klor i spabad?
  3. Hur sänker man klor i spabad?
  4. Hur använder man klor i pool?
  5. Kan man ha klor i barnpool?
  6. Hur får man upp pH-värdet i Spabadet?
  7. Varför sjunker klorhalten?
  8. Hur Chockklorera pool?

Hur mycket Chockklor?

Chock-klora med 50-80 g chockklor per 10 m³ vatten utspätt i en hink. Mät nästa dag och fortsätt justera pH, klor och alkalinitet (TA). När nivån fritt klor gått ner till ca 1,0 ppm (mg/l) lägg då multipuckar i skimmern.

Måste man ha klor i spabad?

Klor hjälper till att hålla en god kvalitet på vattnet i spabadet. Det ideala klorvärdet för ett spabad ligger på 1 ppm fritt klor (eller totalt klor), men upp till 3 ppm är ett acceptabelt värde. Bundet klor bör aldrig överstiga 0,5 ppm.

Hur sänker man klor i spabad?

För att ta ner för höga klorvärden finns Delphin antiklor som sänker klorvärdet snabbt. Vid överklorering kan man vänta 24 timmar och därefter kontrollera värdet. Det viktiga är att pH värdet är mellan 7,0 och 7,4 annars blir kloret aggressivt och angriper metalldelar och gummipackningar samt ger hudirritationer.

Hur använder man klor i pool?

Det finns olika sätt att applicera klor i poolen. Med klorpuckar eller klortabletter kan du själv dosera kloret i poolen. Men vill du göra det enklare kan du använda automatiserade system som kontinuerligt mäter klorhalten och doserar rätt mängd klor, då används flytande klor.

Kan man ha klor i barnpool?

De allra flesta föredrar klorfri vattenvård för barnpoolen. Eftersom en barnpool saknar filtersystem har den inte samma cirkulation i vattnet som större badbassänger och pooler, och då är det andra förhållanden som gör sig gällande när vattnet ska hållas rent och fräscht i den.

Hur får man upp pH-värdet i Spabadet?

Sänk pH-värdet i spa Vatten med för högt pH kan se mjölkigt ut och ge kalkutfällningar. Mät pH-värdet. Är det högre än 7,8 tillsätter du SpaCare pH Down genom att strö ut den önskade mängden över vattenytan samtidigt som alla massagepumpar är igång. Gör en ny mätning av pH-värdet efter 3 minuter.

Varför sjunker klorhalten?

Klorlås aktiveras vid alltför höga nivåer av cyanursyra i vatten. Det ineffektiviserar kloret och låset kan vara besvärligt att få bort. Trots detta är cyanursyra nyttigt.

Hur Chockklorera pool?

Höj först vattennivån maximalt i poolen, justera sedan pH-värdet till 7,2-7,6. Chockklorera därefter poolvattnet med snabbklor. Ett dygn senare stänger Du av poolens cirkulation (poolpumpen). Spä ut flockmedel med ljummet vatten.