:

Kan man få ersättning som timanställd?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få ersättning som timanställd?
 2. Får man stämpla 25%?
 3. Hur mycket får man jobba för att få a-kassa?
 4. Får man praktisera när man har a-kassa?
 5. Hur funkar sjukskrivning som timanställd?
 6. Vad gäller för en timanställd?
 7. Hur länge får man stämpla deltid?
 8. Får man stämpla om man är timanställd?
 9. Hur mycket får man i Alfa kassa?
 10. Hur mycket pengar får man när man praktiserar?
 11. Kan man få a-kassa om man jobbar deltid?
 12. Kan man få sjukpenning om man är timanställd?
 13. Får man betalt om man är sjuk som vikarie?
 14. När får man lön om man är timanställd?
 15. Hur länge får man stämpla Handels?
 16. Får man Akassa om man jobbar deltid?
 17. Kan man jobba och få a-kassa?
 18. Kan man få a-kassa som vikarie?

Kan man få ersättning som timanställd?

60-veckorsregeln gäller vid ersättning som timanställd Vid ersättning från både a-kassa och inkomstförsäkring gäller den så kallade 60-veckorsregeln för dig som är timanställd. 60-veckorsregeln innebär att du kan få ersättningsdagar i kombination med arbete under 60 veckor, även som timanställd.

Får man stämpla 25%?

Ja, du kan a-kassa om du arbetar deltid eller halvtid under arbetslösheten, men det finns vissa regler som ska tillämpas. Arbetar du deltid eller halvtid kan du ersättning i upp till 60 veckor i kombination med arbete.

Hur mycket får man jobba för att få a-kassa?

Du behöver uppfylla ett av följande villkor: Du har jobbat i minst 6 månader med minst 60 timmar per kalendermånad under det senaste året. Du har jobbat i minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i var och en av de 6 månaderna under det senaste året.

Får man praktisera när man har a-kassa?

Har du rätt till ersättning från a-kassa får du samma dagpenning om du har praktik, men det kallas i stället aktivitetsstöd. Enligt Arbetsförmedlingens regler är jobb och praktik likställt gällande att tacka nej. Det innebär att du som arbetssökande får inte tacka nej till jobb och inte heller till praktik.

Hur funkar sjukskrivning som timanställd?

Som visstidsanställd får du sjuklön från arbetsgivaren om anställningen är längre än en månad. ... Betalar inte arbetsgivaren kan du söka ersättning från Försäkringskassan för de timmar du skulle ha jobbat. Du behöver alltså kunna bevisa att du skulle ha jobbat om du till exempel blir sjuk och ska söka ersättning.

Vad gäller för en timanställd?

Timanställning. Timanställning är inte en anställningsform. Att ha timanställda betyder bara att du betalar de anställda per timme. ... Följande tidsbegränsade anställningsformer är tillåtna enligt lagen om anställningsskydd: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och provanställning.

Hur länge får man stämpla deltid?

Begränsningsregel vid deltidsarbete För veckor då du utfört deltidsarbete och samtidigt erhållit ersättning från a-kassan, kan du maximalt 60 veckor per ersättningsperiod. När de 60 veckorna är förbrukade kan ersättning endast utbetalas för veckor då du inte har utfört något arbete.

Får man stämpla om man är timanställd?

Ja, du kan ha rätt till a-kassa som timanställd eller behovsanställd. För att ha rätt till a-kassa som timanställd gäller det att du uppfyller vad som krävs för att a-kassa. Bland annat måste du har arbetat ett visst antal timmar innan arbetslösheten och du måste även vara registrerad hos Arbetsförmedlingen.

Hur mycket får man i Alfa kassa?

Högst 80 % av tidigare inkomst. Dag 101–200 kan man få maximalt 1000 kronor per ersättningsdag. ... Dag 201–300 kan man få maximalt 1000 kronor per ersättningsdag. Högst 70 % av tidigare inkomst.

Hur mycket pengar får man när man praktiserar?

Normalt sett utgår det ingen lön vid praktik men undantag finns. Trots att det för det mesta handlar om obetald praktik ur arbetsgivarens perspektiv, finns det olika typer av andra ersättningar en praktikant kan från Försäkringskassan och ibland får praktikanten försörjningsstöd från kommunen.

Kan man få a-kassa om man jobbar deltid?

Att kombinera din a-kassa med deltidsarbete går bra och det spelar ingen roll ifall du är timanställd eller anställd ett visst antal timmar per vecka. Under en ersättningsperiod kan du arbeta och ersättning i max 60 veckor.

Kan man få sjukpenning om man är timanställd?

Som visstidsanställd får du sjuklön från arbetsgivaren om anställningen är längre än en månad. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd.

Får man betalt om man är sjuk som vikarie?

Timvikarie och sjuk Om du är timvikarie och får sjuklön från din arbetsgivare de första 14 dagarna kan du sjukpenning från Försäkringskassan fr. o.m. 15:e sjukdagen. Om du är timvikarie och inte får sjuklön från din arbetsgivare måste du sjukanmäla dig direkt till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk.

När får man lön om man är timanställd?

Efterskottslön innebär att lönen betalas ut i månaden efter den intjänande perioden. Ofta så har timanställda lön i efterskott, då man vill avsluta och sammanställa arbetat period innan man betalar ut lönen. Till exempel ska intjänade timmar i september betalas ut i oktober. ... Här väljer du utbetalningsdatum för lönen.

Hur länge får man stämpla Handels?

Du som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från a-kassan beviljas en ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar. Innan ersättning kan betalas ut ska 6 dagars karens göras.

Får man Akassa om man jobbar deltid?

Under en och samma ersättningsperiod kan du arbeta och ersättning från a-kassan i som längst 60 veckor. Vi kallar det för deltidsveckor. En vecka som du arbetar så mycket att du inte får ersättning räknas inte som en deltidsvecka.

Kan man jobba och få a-kassa?

Arbetslöshetsförsäkringen är en veckoförsäkring. Om du arbetar under arbetslösheten kan du ha rätt till ersättning för arbetslös tid. Hur mycket ersättning du får de veckor du arbetar beror på hur mycket arbetslös tid det finns. Som längst kan du kombinera arbete och a-kassa under 60 veckor.

Kan man få a-kassa som vikarie?

Kan jag få a-kassa vid visstidsanställning? Ja, du har rätt till a-kassa vid visstidsanställning förutsatt att du uppfyller kraven för att ersättning från a-kassa. En visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning, exempelvis provanställning eller ett vikariat.