:

Vad är skärande?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är skärande?
  2. Vad är Skärdjup?
  3. Vad är skärteknik?
  4. Hur bör ett skärande verktyg hanteras för att man ska undvika skador?
  5. Hur räknar man ut skärdata?

Vad är skärande?

Skärande bearbetning eller spånbrytande bearbetning är de tillverkningsprocesser där verktyg skär bort material från ett arbetsstycke. Några exempel är borrning, svarvning, hyvling, mejsling, filning och fräsning. ... Materialet i de skärande verktygen varierar med användningsområde.

Vad är Skärdjup?

Skärdjup – ap (mm) Skärdjupet (ap) är skillnaden mellan den obearbetade och den bearbetade ytan i axiell riktning.

Vad är skärteknik?

Skärteknik innefattar de sedvanliga skärande bearbetningsmetoderna, de huvudsakliga processerna är fräsning, svarvning och borrning. De senaste årtiondena har det tillkommit en del nya metoder inom skärteknik, däribland vattenskärning, laser och plasmaskärning.

Hur bör ett skärande verktyg hanteras för att man ska undvika skador?

Tunga föremål och sådant som man använder ofta ska placeras på lämplig lyfthöjd, det vill säga mellan knä- och axelhöjd. Föremål med vass egg, till exempel knivar och skärande verktyg till köksmaskiner, ska placeras väl skyddade.

Hur räknar man ut skärdata?

Formeln för skärhastigheten lyder: π ∙ d ∙ v och gäller för alla material. d = ämnets diameter i meter om det gäller svarvning. Vid fräsning är det diametern på verktyget.