:

Vilken är den vanligaste frakturen?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken är den vanligaste frakturen?
 2. Vad är Dorsalbockning?
 3. Vad betyder distal Radiusfraktur?
 4. Hur ska en fraktur på radius omhändertas?
 5. Är det vanligt med feber vid fraktur?
 6. Vilka komplikationer kan uppstå efter en fraktur?
 7. Hur snabbt läker en Radiusfraktur?
 8. Vad ingår i en Distalstatus?
 9. Hur länge sjukskriven bruten handled?
 10. Vad betyder Volart?
 11. Kan man få feber vid benbrott?
 12. Vilka symtom kan uppstå vid en fraktur?
 13. Hur lång tid tar det för ett handledsbrott att läka?
 14. Hur länge ont efter Handledsbrott?
 15. Vad är ett Distalstatus?
 16. Vad innebär Grovreponering?
 17. Hur länge gips vid Handledsfraktur?
 18. Hur länge ska man ha gips på arm?
 19. Vad heter benen i handen?
 20. Vad betyder ordet Dorsalt?

Vilken är den vanligaste frakturen?

Distal radiusfraktur är den vanligaste av alla frakturtyper och drabbar vanligast kvinnor i övre medelåldern. Den med åldern ökande incidensen och då framförallt hos kvinnor beror på förekomsten av osteoporos som leder till en sådan försvagning av skelettet att även ett lindrigt trauma kan leda till faktur.

Vad är Dorsalbockning?

Den vanligaste felställningen i handleden, dorsalbockning, medför inte bara ändrad vinkel på ledytan utan också förkortning och dorsal förskjutning av hela carpus. Detta medför försämrad balans i handloven och handen och det anses nu att besvären från den felläkta handledsfrakturen till stor del beror på denna obalans.

Vad betyder distal Radiusfraktur?

Handledsfraktur (distal radiusfraktur) innebär att strålbenet (radius) bryts strax ovanför handleden, även underarmsbenet (ulna) kan omfattas. Vanligaste orsaken är fall på utsträckt hand.

Hur ska en fraktur på radius omhändertas?

Komminut fraktur av såväl radius ledyta som metafys. Odislocerad fraktur behandlas med dorsal gipsskena (8-10 lager, 15 cm bred) från armbåge till knogarna med handleden i funktionsställning. Fri rörlighet ska vara möjlig i MCP-lederna, tummen och armbågen. Efter 3-4 veckor tas gipsskenan bort.

Är det vanligt med feber vid fraktur?

Sår under gipset Ett infekterat sår innanför gipset kan vara svårt att upptäcka, till exempel ett sår som uppkommit efter en operation. Du kan få feber och må allmänt dåligt om du får en infektion. Det kan göra ont, lukta illa och ibland kommer fukt inifrån gipset.

Vilka komplikationer kan uppstå efter en fraktur?

Vid frakturer med stora förskjutningar är det fara för hudskador (nekros). Om frakturen är öppet finns det stor risk för infektion. Kraftig svullnad och högt inre tryck kan förhindra blodtillförseln och skada muskler och senor.

Hur snabbt läker en Radiusfraktur?

Läkningen av frakturen tar inte mer än 4-6 veckor och därefter tål handleden rörelseträning och lättare belastning. Innan mjukdelarna har hämtat sig och funktionen närmar sig det normala tar det dock oftast lång tid (4-12 månader) beroende på skadans typ och lokalisation.

Vad ingår i en Distalstatus?

Frakturer undersöks genom klinisk observation, distalstatus (kontroll av motorik, sensorik och cirkulation för att upptäcka eventuella kärl- och nervskador) samt någon form av röntgen (såsom datortomografi, magnetkameraundersökning och/eller slätröntgen).

Hur länge sjukskriven bruten handled?

Att tänka på vid sjukskrivning Läkningen av frakturen tar inte mer än 4-6 veckor och därefter tål handleden rörelseträning och lättare belastning. Innan mjukdelarna har hämtat sig och funktionen närmar sig det normala tar det dock oftast lång tid (4-12 månader) beroende på skadans typ och lokalisation.

Vad betyder Volart?

Palmar betecknar inom anatomin en position i riktning mot handens (manus) handflata (palma manus). En synonym är volar. Motsats är dorsal, i riktning mot handryggen (dorsum manus).

Kan man få feber vid benbrott?

Om din fraktur har fixerats med gips är det viktigt att gipset inte blir vått eftersom det då luckras upp. Kontakta Ortopedmottagningen i följande fall: Ökad eller nytillkommen smärta i eller omkring frakturen. Feber (som inte tveklöst beror på annan sjukdom).

Vilka symtom kan uppstå vid en fraktur?

Vanliga tecken på frakturer är bland annat:
 • Att det gör ont.
 • Att det finns en onormal rörlighet, ett avbrott eller en onormal böj i en kroppsdel.
 • Att det inte går att röra kroppen som vanligt.

Hur lång tid tar det för ett handledsbrott att läka?

Skadan läker oftast efter några veckor med gips, men en del kan behöva opereras. Risken att skada handleden eller underarmen ökar med åldern, eftersom skelettet blir skörare med tiden.

Hur länge ont efter Handledsbrott?

Det är därmed den vanligaste frakturen på akuten. De allra flesta patienter blir återställda, oavsett om operation är nödvändig eller inte, men nästan var femte har fortsatta besvär ett år efter skadan, särskilt vid belastning av handleden.

Vad är ett Distalstatus?

Frakturer undersöks genom klinisk observation, distalstatus (kontroll av motorik, sensorik och cirkulation för att upptäcka eventuella kärl- och nervskador) samt någon form av röntgen (såsom datortomografi, magnetkameraundersökning och/eller slätröntgen).

Vad innebär Grovreponering?

Reponering är att lägga en fraktur i ett bättre läge. ”Grovreponeringär en tillfällig reponering på olycksplats för att grovt åstadkomma anatomiskt normal position. Vid luxationer innebär reponering att ledhuvudet läggs på plats i leden igen.

Hur länge gips vid Handledsfraktur?

Efter operation får du vanligtvis ett gips under 2 veckor. Detta tas bort i samband med att man tar bort stygnen. Gipstidens längd kan dock variera beroende på läkarens bedömning. Om din fraktur har fixerats med gips är det viktigt att gipset inte blir vått eftersom det då luckras upp.

Hur länge ska man ha gips på arm?

Du behöver oftast ett gipsbandage om du till exempel har brutit en arm eller ett ben. Gipset håller den skadade kroppsdelen stilla under läkningen. Det brukar ta mellan två och sex veckor innan gipset kan tas bort. Det är vanligt att bli gipsad om man har brutit handleden, fotleden eller något ben i handen.

Vad heter benen i handen?

handen finns fem fingrar (digiti manus): Tumme (pollex), pekfinger (index), långfinger (digitus medius), ringfinger (digitus anularis) och lillfinger (digitus minimus). Tummens särställning gör att handen kan användas som griporgan. Handen fungerar även som ett känselorgan.

Vad betyder ordet Dorsalt?

Dorsal är en biologisk term som syftar på ryggsidan av en organism. Motsatsen, buksidan, kallas ventral.