:

Kan Brf neka tvättmaskin?

Innehållsförteckning:

  1. Kan Brf neka tvättmaskin?

Kan Brf neka tvättmaskin?

Du borde följaktligen ha frågat styrelsen om lov innan du installerade tvättmaskinen. För att styrelsen skulle kunnat neka dig installationen hade det krävts att åtgärden skulle ha inneburit påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. ... Om det föreligger påtaglig skada kan föreningen kräva att du gör en sådan.