:

Vad är ett anställningsvillkor?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett anställningsvillkor?
 2. Hur bestäms anställningsvillkor när kollektivavtal saknas?
 3. Vad ska vara med i ett anställningsavtal?
 4. Vad räknas som tjänsteman?
 5. Vad gäller när man är timanställd?
 6. Varför har arbetsgivaren inte kollektivavtal?
 7. Hur skulle arbetsmarknaden se ut om det inte finns kollektivavtal?
 8. Vad ingår i en anställning?
 9. Hur fyller man i ett anställningsavtal?
 10. Är arbetsledare tjänstemän?
 11. Har timanställd rätt till löneförhöjning?
 12. Får man sjukpenning när man är timanställd?
 13. Kan man vara utan kollektivavtal?
 14. Vad händer om man inte har kollektivavtal?

Vad är ett anställningsvillkor?

Dina anställningsvillkor - det vill säga de rättigheter och skyldigheter som gäller i din anställning - bestäms både genom den arbetsrättsliga lagstiftningen och ditt anställningsavtal . ... Till exempel handlar det om regler för arbetstid, semester, arbetsmiljö, medbestämmande, anställning och uppsägning .

Hur bestäms anställningsvillkor när kollektivavtal saknas?

Anställningsavtal Även om ett muntligt avtal är bindande, är det ju önskvärt att dokumentera det man är överens om. ... Anställningsform Huvudregeln enligt Lagen om anställningsskydd är att en anställning ska gälla tills vidare, det vill säga från ett visst datum utan att det anges datum då anställningen upphör.

Vad ska vara med i ett anställningsavtal?

Det här ska anställningsavtalet innehålla
 • Arbetsgivarens och den anställdas namn och adress.
 • Tillträdesdag.
 • Var den anställda ska utföra arbetet. ...
 • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel. ...
 • Vilken anställningsform det gäller – tillsvidare, för en begränsad tid eller provanställning.

Vad räknas som tjänsteman?

Tjänsteman är en person som tillhör en viss samhällsklass eller yrkeskategori. I offentlig verksamhet är tjänstemän, till skillnad från förtroendevalda, befattningshavare som är anställda hos myndigheten och uppbär lön för sitt arbete.

Vad gäller när man är timanställd?

Timanställning. Timanställning är inte en anställningsform. Att ha timanställda betyder bara att du betalar de anställda per timme. Anställningen i sig måste vara en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.

Varför har arbetsgivaren inte kollektivavtal?

Oflexibla avtal Att företag väljer att inte ha kollektivavtal beror inte på att man vill ge sämre villkor till sina anställda. Det handlar istället om att kollektivavtalen ofta saknar tillräcklig flexibilitet. Avtalen är framförhandlade med de stora företagens situation som utgångspunkt.

Hur skulle arbetsmarknaden se ut om det inte finns kollektivavtal?

Utan kollektivavtal skulle villkoren vara sämre. En grundförutsättning för bra kollektivavtal är att många människor väljer att bli medlemmar. Du och jag skulle inte på egen hand kunna förhandla fram så förmånliga villkor från till exempel försäkringsbolagen.

Vad ingår i en anställning?

Anställning är ett sätt att organisera arbete, där en part, "arbetsgivaren", köper den andres, "arbetstagaren", tid mot att arbete utförs. Utformningen av ett anställningsavtal kan regleras genom lagstiftning, men även genom kollektivavtal mellan en arbetsgivarorganisation och en fackförening.

Hur fyller man i ett anställningsavtal?

Den skriftliga informationen i ett anställningsavtal bör innehålla:
 1. Den anställdes namn och personnummer.
 2. Företagets namn och adress.
 3. Tillträdesdag.
 4. Arbetsplats/ort.
 5. Anställningsform.
 6. En kort beskrivning av arbetsuppgifter och tjänstetitel.
 7. Uppgifter om lön, löneutbetalningsdag, samt andra förmåner.

Är arbetsledare tjänstemän?

Det är arbetsuppgifterna man utför som avgör om man är arbetare eller tjänsteman. ... Arbetare är de som arbetar i den direkta verksamheten. Tjänstemän är de med arbetsuppgifter där ett tjänstemannaavtal gäller och som därför är medlemmar i ett TCO- eller ett SACO-förbund.

Har timanställd rätt till löneförhöjning?

Arbetsgivare får enligt lag inte behandla sina anställda olika beroende på vilken anställningsform de har, men om du har en kort anställning på exempelvis bara några månader är det inte säkert att du får lönehöjning. Om du jobbar hos samma arbetsgivare mer än ett år, så har du rätt till en årlig lönehöjning.

Får man sjukpenning när man är timanställd?

Sjukpenning som visstidsanställd Betalar inte arbetsgivaren kan du söka ersättning från Försäkringskassan för de timmar du skulle ha jobbat. Du behöver alltså kunna bevisa att du skulle ha jobbat om du till exempel blir sjuk och ska söka ersättning.

Kan man vara utan kollektivavtal?

Inom kommunal och statlig sektor finns det normalt sett alltid kollektivavtal. Arbetsgivare inom privat sektor kan dock sakna kollektivavtal. Då bör du försöka se till att de villkor som regleras i kollektivavtal i stället skrivs in i ditt anställningsavtal.

Vad händer om man inte har kollektivavtal?

Finns det inget kollektivavtal måste du själv förhandla om övertidsersättning, föräldralön, pensionsinbetalningar och många andra vanliga anställningsvillkor och få det reglerat i ditt personliga anställningsavtal. ...