:

Vad finns det för lärlingsutbildningar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad finns det för lärlingsutbildningar?
  2. Vilka typer av hjälp får du på lärlingsutbildning?
  3. Får man lön som lärling?
  4. Vad krävs det för behörighet till Lärlingsakademin?

Vad finns det för lärlingsutbildningar?

Lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och möjlighet att få kunskaper inom yrkesområdet under en handledares ledning på en arbetsplats. De bästa förutsättningar för en elev som valt lärlingsutbildningen uppnås då skola och arbetsliv samverkar.

Vilka typer av hjälp får du på lärlingsutbildning?

Alla lärlingsutbildningar leder till ett utbildningsbevis där utbildningens innehåll finns beskrivet. Inom vissa yrken finns även möjlighet att göra ett gesällprov eller yrkesbevis. Du har rätt till studiemedel när du studerar. Studiemedlet består av bidrag, lån och kan ibland också bestå av olika tillägg.

Får man lön som lärling?

Du kan 1 000 kronor per månad i lärlingsersättning under den tid som du studerar på en utbildning som ger rätt till lärlingsersättning. Tillsammans med studiebidraget innebär det att du får 2 250 kronor per månad. Om du studerar på heltid får du lärlingsersättning under nio månader, från september till maj.

Vad krävs det för behörighet till Lärlingsakademin?

Hur går det till? Lärlingsutbildning är en studieväg med samma behörighetsregler, kunskapskrav och examensmål som bedrivs inom komvux. Skillnaden mellan lärlingsutbildning och vanlig yrkesutbildning är att ditt klassrum är en arbetsplats.