:

Vad är yrkesförare?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är yrkesförare?
 2. Vilka behörigheter behöver du som yrkeschaufför för transporten?
 3. Vad ingår i en yrkesförares dagliga arbete?
 4. Hur får man Lastbilskörkort?
 5. Vilket gymnasium ska man gå om man vill bli lastbilschaufför?
 6. Vad gör en Fjärrbilsförare?
 7. Vad är YKB buss?
 8. Vad en Fjärrbilslots arbetar med?
 9. Kan man få körkort av Arbetsförmedlingen?

Vad är yrkesförare?

En lastbilschaufför eller en lastbilsförare transporterar allt från byggmaterial, möbler och livsmedel till kemikalier, bränsle och levande djur. ... Yrket som lastbilsförare är ett självständigt yrke som kräver att man är duktig på att planera och organisera sina uppgifter.

Vilka behörigheter behöver du som yrkeschaufför för transporten?

Du som går inriktning Transportteknik har möjlighet att få flera behörigheter under din utbildning:
 • B-körkort (personbil, vilket räcker långt i dag för att arbeta i branschen)
 • C-körkort (för att köra tung lastbil)
 • CE-körkort (tung lastbil med tungt släp)
 • Körkort för truck.

Vad ingår i en yrkesförares dagliga arbete?

Det är viktigt att den som kör är utvilad, alkohol- och drogfri och har krocksäkra och väl underhållna fordon med bra däck. Det handlar också om att använda bilbälte, köra lagligt och anpassa hastigheten efter omständigheterna.

Hur får man Lastbilskörkort?

Vill du utbilda dig till yrkesförare för att kunna köra godstransporter måste du ta ett Yrkeskompetensbevis, ett YKB. Det är en utbildning du går utöver körkortsutbildningen (du kan gå utbildningen parallellt med din trafikutbildning). Den omfattar 140 timmar om du är över 21 år och 280 timmar om du är under 21 år.

Vilket gymnasium ska man gå om man vill bli lastbilschaufför?

Tycker du om att köra bil och vill arbeta med fordon då kan du studera till yrkesförare på Arlandagymnasiet.

Vad gör en Fjärrbilsförare?

Fjärrbilsföraren transporterar större godsenheter, över ett ton, över längre sträckor, ofta över 20 mil. Fjärrbilsföraren kan också vara en fjärrbilslots som på dagtid kör, lossar och lastar fjärrbilen på destinationsorten. Godset i fjärrbilen lämnas och hämtas vanligtvis vid godsterminaler eller lagercentraler.

Vad är YKB buss?

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.

Vad en Fjärrbilslots arbetar med?

Fjärrbilsföraren transporterar större godsenheter, över ett ton, över längre sträckor, ofta över 20 mil. Fjärrbilsföraren kan också vara en fjärrbilslots som på dagtid kör, lossar och lastar fjärrbilen på destinationsorten. Godset i fjärrbilen lämnas och hämtas vanligtvis vid godsterminaler eller lagercentraler.

Kan man få körkort av Arbetsförmedlingen?

Du ska vara inskriven som öppet arbetslös och aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att ha rätt till körkortslån.