:

Vad händer om tåget är försenat?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om tåget är försenat?
 2. Får ungdom åka på vuxenbiljett Västtrafik?
 3. Hur Sen får en buss vara?
 4. Vad betyder sen Tågvändning?
 5. Vad händer om man inte kommer till flyget?
 6. Hur tidig får bussen vara?
 7. När kommer ersättningsbuss?
 8. Var går västtågen?
 9. Får bussen åka tidigare?
 10. Hur mycket ersättning Västtrafik?
 11. Vart går ersättningsbussar?
 12. Hur snabbt kör Pågatågen?

Vad händer om tåget är försenat?

Om resan blir försenad mer än 20 minuter ska resenären få tillbaka 50 procent av biljettpriset. Om resan blir försenad mer än 40 minuter ska resenären få tillbaka 75 procent av biljettpriset. Om resan blir försenad mer än 60 minuter ska resenären få tillbaka 100 procent av biljettpriset.

Får ungdom åka på vuxenbiljett Västtrafik?

Giltighet för erbjudandet Det gäller för periodbiljetter och dygnsbiljetter för vuxen. Det gäller om den vuxne är över 20 år och har en biljett för vuxen (inte student eller ungdom). Upp till tre barn/ungdomar (7-19 år) kan följa med på biljetten. Det gäller inte vid resor med seniorbiljett.

Hur Sen får en buss vara?

Försenad mindre än 120 minuter Om förseningen är mindre än 120 minuter kan du, enligt lag, inte kräva någon ersättning. Vissa bussbolag erbjuder ändå någon form av kompensation. Det framgår i så fall i deras villkor.

Vad betyder sen Tågvändning?

– Om det tåget därefter ska bli ett annat tåg med en annan destination så krävs det tid för att byta personal, städa ur vagnarna, fylla på utbudet i restaurangvagnen eller något annat praktiskt. Då är det inte alltid som den angivna tidsramen räcker. Då blir det en "sen vändning".

Vad händer om man inte kommer till flyget?

Om du missar ditt anslutande flyg på grund av det första flyget var försenat så är flygbolaget skyldiga att lösa situationen åt dig och boka om dig utan kostnad. Detta gäller om du köpt hela resan som en och samma biljett. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid missade anslutningsflyg.

Hur tidig får bussen vara?

Cirkatid betyder att bussen kan vara tre minuter tidig eller tre minuter sen till en busshållplats. Kom därför gärna 3 minuter före avgångstid.

När kommer ersättningsbuss?

Svar: Ersättningsbussar måste alltid först beställas sedan ska förare komma på plats och bussen ska köras dit resenärer väntar. Hur lång tid det tar styrs av tillgången på förare, var störningen är, om det är vardag eller helg, dag eller natt.

Var går västtågen?

Pendeltågen, som tidigare varit organisations- och varumärkesmässigt separerade från regionaltågen, ingår sedan 2015 i varumärket Västtågen. De går på sträckorna Göteborg-Alingsås, Göteborg-Kungsbacka och Göteborg-Älvängen.

Får bussen åka tidigare?

I lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter framgår det av 14 § att om förseningen blir mer än 20 minuter har resenären rätt till ersättning av transportören för skäliga kostnader för annan transport för att nå slutdestination.

Hur mycket ersättning Västtrafik?

Vi räknar ut ersättning enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning (18,50kr/mil). Högsta ersättning är 1200 kronor oavsett hur många som reser i bilen.

Vart går ersättningsbussar?

Observera att ersättningsbussarna normalt går från Norra Vallgatan. Lund C: Bussarna går från läge H. Följ skyltningen på plats. Bussarna går direkt till Malmö utan stopp.

Hur snabbt kör Pågatågen?

Linjer
LinjeTurer/riktning/timme
5912 I lågtrafik 1 Åstorp Hässleholm Högtrafik 1 Kristianstad istället för Hässleholm.
61071 Malmö–Ystad 2
7105½–1
11931–2