:

Vad gör en barnsjuksköterska?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör en barnsjuksköterska?
 2. Hur mycket tjänar en barnsjuksköterska?
 3. Vad krävs för att jobba på BVC?
 4. Vad gör en BVC sjuksköterska?
 5. Vad gör Specialsjuksköterska?
 6. Vill jobba på BVC?
 7. Vad krävs för att jobba som skolsköterska?
 8. Hur lång tid tar det att bli specialistsjuksköterska?
 9. Vilka arbetar på BVC?
 10. Vad kan man göra som sjuksköterska?
 11. Vad kan man utbilda sig till efter sjuksköterska?

Vad gör en barnsjuksköterska?

En barnsjuksköterska ser till att de beslut som rör barnet tas utifrån barnets bästa, som provtagningar, undersökningar och behandlingar. Programmet omfattar teoretiska och praktiska studier i studieuppgifter och examinationer.

Hur mycket tjänar en barnsjuksköterska?

Medellönen för en barnsjuksköterska är cirka 39300 kr. Som barnsjuksköterska kan du exempelvis arbeta på sjukhus eller barnavårdscentraler. Arbetsuppgifterna varierar beroende på inom vilken verksamhet man är anställd.

Vad krävs för att jobba på BVC?

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring.

Vad gör en BVC sjuksköterska?

Enligt Socialstyrelsens vägledning för barnhälsovården (1) är barnhälsovårdens, och därmed BHV–sjukskötersketjänstgöringens, mål att: Främja barns hälsa och utveckling. Förebygga ohälsa hos barn. Tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

Vad gör Specialsjuksköterska?

Exempel på specialområden för en sjuksköterska: Intensivvård - Omvårdnad av patienter med svåra sjukdomar och livshotande skador. Kirurgisk vård - Sjusköterskorna ansvara för patienten före och efter en operation. Medicinsk vård - Arbetar med övergripande utveckling inom internmedicinsk vård.

Vill jobba på BVC?

För att bli barnsjuksköterska behöver du först bli legitimerad sjuksköterska. Dessutom krävs specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, eller motsvarande utbildning från annat EU-land. ... För antagning krävs, förutom att du är legitimerad sjuksköterska, yrkeserfarenhet.

Vad krävs för att jobba som skolsköterska?

Skolsköterskan är ofta ensam i sin profession på skolan. Som skolsköterska ska du vara grundutbildad sjuksköterska och du bör ha specialistsköterskeutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom, som distriktssköterska eller ha gått skolsköterskeprogrammet.

Hur lång tid tar det att bli specialistsjuksköterska?

Specialistutbildningen är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå, omfattande 60-75 hp (2-2 1/2 terminer oftast på halvfart) och omfattar en magisterexamen utöver de 180 hp (6 terminer) år som omfattar sjuksköterskeutbildning på grundnivå.

Vilka arbetar på BVC?

BVC träffar ni antingen en distriktssjuksköterska eller en barnsjuksköterska. Ibland träffar ni en läkare, som antingen är allmänläkare eller barnläkare. Många BVC har också tillgång till en psykolog. BVC kan tidigt upptäcka hälsoproblem, sjukdomar eller funktionsvariationer hos barn.

Vad kan man göra som sjuksköterska?

Sjuksköterskor kan arbeta på många olika arbetsplatser. Exempel på dessa är sjukhus, olika vårdmottagningar, vårdcentraler och vårdavdelningar. De flesta arbetsgivarna finns inom kommun och landsting, men antalet privata arbetsgivare ökar. Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i alla sjuksköterskors arbete.

Vad kan man utbilda sig till efter sjuksköterska?

Vi erbjuder två specialistutbildningar, som du kan söka till när du arbetat som legitimerad sjuksköterska i minst ett år.
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska.
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre.
 • Masterprogram Integrerad hälsovetenskap.