:

Hur fyller man på en pulversläckare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fyller man på en pulversläckare?
  2. Vad släcker man med kolsyresläckare?
  3. Hur släcker man med en brandsläckare?
  4. Hur testar man en brandsläckare?
  5. Kan brandsläckare bli för gammal?

Hur fyller man på en pulversläckare?

För en bostad rekommenderas en pulversläckare på minst sex kilo och lägsta effektivitetsklass 43A 233BC....Brandsläckare
  1. Lossa säkringen - tag släckaren och slangen i varsin hand. ...
  2. Rikta munstycket mot lågornas bas - rikta strålen mot det som brinner.

Vad släcker man med kolsyresläckare?

Koldioxidsläckare. Släckare med gasen koldioxid, även kallat kolsyresläckare, släcker flammor snabbt och renligt eftersom koldioxiden inte lämnar några spår efter sig. ... Fördelen med koldioxiden är att den inte smutsar ner. Koldioxidsläckare är därför lämpliga att ha i exempelvis restaurangkök och telestationer.

Hur släcker man med en brandsläckare?

Brandsläckaren är normalt funktionsduglig från 0°C till +60°C, med frysrisk under 0°C....Släckaren utlöses med enkla, naturliga handgrepp:
  1. Drag ut säkringen.
  2. Rikta munstycket mot lågornas bas.
  3. Tryck ned utlösningshandtaget och släck med svepande rörelser över branden.

Hur testar man en brandsläckare?

Du testar genom att trycka på knappen. De flesta bränder i bostäder börjar i köket.

Kan brandsläckare bli för gammal?

Hur gammal kan en handbrandsläckare bli innan man byter den? Rekommendationen är att en pulversläckare byts då den är 10 år gammal. Tryckladdad släckare har en mätare som visar trycket. Står visaren på grönt ska den vara okej.