:

Vilka vägar är privata?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka vägar är privata?
  2. Vem äger en samfälld väg?

Vilka vägar är privata?

Det finns olika kategorier enskilda vägar.
  • Vägar med statsbidrag, 75 000 km. Det finns 24 000 väghållare för dem. Dessa vägar måste hållas öppna för allmän trafik. ...
  • Övriga vägar till bebodda fastigheter.
  • Övriga enskilda vägar, oftast skogsbilvägar, mer än hälften av totala längden.

Vem äger en samfälld väg?

Det är markens ägare som äger marken. Den samfällda vägen skapas i regel bara genom ett servitut. Servitutet innebär dock inte att äganderätten till marken övergår till vägsamfälligheten. Det finns många olika sätt att skapa en väg.