:

Vem kan vara förmånstagare till en livförsäkring i Nordea?

Innehållsförteckning:

  1. Vem kan vara förmånstagare till en livförsäkring i Nordea?
  2. Hur mycket får man ut på en livförsäkring?
  3. Vem kan vara förmånstagare till pensionsförsäkringen i Företagarskyddet?
  4. Får man ut livförsäkring vid självmord?
  5. Vem kan vara förmånstagare till tjänstepension?
  6. Vem kan vara förmånstagare till en kapitalförsäkring?
  7. Kan man teckna livförsäkring när man är sjuk?
  8. Vad kostar en grupplivförsäkring?

Vem kan vara förmånstagare till en livförsäkring i Nordea?

Du som är mellan 16 och 65 år kan teckna en livförsäkring. Är du 16–59 år kan du välja ett försäkringsbelopp på lägst 4 och högst 99 prisbasbelopp. Det är viktigt att din livförsäkring matchar din familjs livssituation och behov.

Hur mycket får man ut på en livförsäkring?

Vad kostar en livförsäkring? Här betalar du en liten summa när du är ung och lite mer när du närmar dig pensionsåldern. Är du 30 år, exempelvis, kostar en livförsäkring 22 kronor i månaden med ett försäkringsbelopp på 500 000 kronor. Samma försäkring kostar 50 kronor i månaden för en 50-åring hos Folksam.

Vem kan vara förmånstagare till pensionsförsäkringen i Företagarskyddet?

Förmånstagare är den eller de personer du valt som mottagare av dina pengar. För att det ska kunna betalas ut pengar måste det finnas förmånstagare som är inskrivna i pensionsförsäkringen. I Företagarskyddet är följande förmånstagarförordnande förvalt: 1) make/sambo 2) barn.

Får man ut livförsäkring vid självmord?

Försäkringen gäller inte om den försäkrade har begått själv- mord. Om det har gått mer än ett år efter att försäkringen köptes eller försäkringsbeloppet höjdes gäller försäkringen även vid självmord.

Vem kan vara förmånstagare till tjänstepension?

I första hand är förmånstagaren den du är gift eller registrerad partner med, alternativt din sambo. I andra hand ditt/dina barn. Du kan välja barn som förmånstagare i första hand genom att fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande, men du kan aldrig välja någon annan utanför de ovan nämnda.

Vem kan vara förmånstagare till en kapitalförsäkring?

Följande personer vara förmånstagare på din pensionsförsäkring: Ditt/dina barn och fosterbarn. Din make/maka/registrerade partner/sambo. Din före detta make/maka/registrerade partner/sambo.

Kan man teckna livförsäkring när man är sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk efter att jag tecknat en livförsäkring? Skulle du insjukna efter det att din försäkring tecknats påverkar det inte din livförsäkring. Livförsäkringen baseras på det hälsoläge du har och anger vid ansökan. Vill du senare öka ditt försäkringsbelopp behöver du lämna en ny hälsodeklaration.

Vad kostar en grupplivförsäkring?

Så mycket kostar det
Prisbasbelopp*Premie 18–35 år
Prisbasbelopp*952 000 kr (20 pbb)Premie 18–35 år32 kr/mån
Prisbasbelopp*kr (25 pbb)Premie 18–35 år40 kr/mån
Prisbasbelopp*kr (35 pbb)Premie 18–35 år56 kr/mån
Prisbasbelopp* kr (45 pbb)Premie 18–35 år73 kr/mån