:

Vad menas med boendetid?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med boendetid?
 2. Vad kan man kräva av sin hyresvärd?
 3. Vad får man göra i en lägenhet?
 4. Måste medsökande stå på kontraktet?
 5. Vad är ett korttidskontrakt?
 6. Vad betyder boplats?
 7. Kan man vägra renovering?
 8. När måste hyresvärden renovera kök?
 9. Vad får man ändra i en hyreslägenhet?
 10. Vad får man göra i en hyresrätt HSB?
 11. Måste sambo vara medsökande?
 12. Kan två personer stå på ett hyreskontrakt?
 13. Hur funkar korttidskontrakt?
 14. Varför finns korttidskontrakt?
 15. Kan hyresvärd tvinga renovering?
 16. Hur ofta måste hyresvärden renovera kök?
 17. Hur ofta ska hyresvärden måla om?
 18. Hur ofta måste hyresvärden byta vitvaror?
 19. Får man byta köksluckor i hyresrätt?
 20. Får man måla om i hyresrätter?

Vad menas med boendetid?

Vissa lägenheter har en blå ikon med ett B som står för boendetid. Det innebär att lägenheten i första hand förmedlas till befintliga hyresgäster hos hyresvärden efter boendetid i nuvarande lägenhet.

Vad kan man kräva av sin hyresvärd?

Hyresvärden är skyldig att åtgärda fel eller brister i lägenheten såvida de inte har orsakats genom vårdslöshet. Om du anser att du har rätt till ett hyresavdrag kan du deponera en del av hyran hos Länsstyrelsen. Man räknar med att en lägenhet behöver fräschas upp efter 12-15 år.

Vad får man göra i en lägenhet?

Det här får du renovera själv utan att fråga hyresvärden om lov:
 • Måla och tapetsera.
 • Byta ut dörrar.
 • Byta dörrvred.
 • Lägga in heltäckningsmatta.
 • Sätta upp hyllor, tavlor och speglar. Se till att använda rätt skruv eller spik beroende på väggmaterial och tyngd på det du sätter upp. Vanliga borrhål räknas som normalt slitage.

Måste medsökande stå på kontraktet?

Utgångspunkten är att den som står på nuvarande hyreskontrakt är den som har bytesrätten och således den som har rätt att stå på det nya hyreskontraktet. Man har inte per automatik rätt att skriva in sin medsökande på det nya kontraktet däremot kan den medsökandes inkomst räknas med i ansökan.

Vad är ett korttidskontrakt?

Att hyra en bostad på ett korttidskontrakt innebär att man har ett tillfälligt avtal utan besittningsskydd, det vill säga man har ingen rätt att få en annan bostad när kontraktet sägs upp. Kontraktet löper på månadsvis och både hyresgäst och hyresvärd kan säga upp avtalet med en kalendermånads uppsägningstid.

Vad betyder boplats?

Boplats (även ibland mer populärt bosättning) är ett begrepp som används inom arkeologin. Begreppet syftar på en plats med anknytning till vardagliga sysslor, som matlagning och boende, även om spår av faktiska hus- eller hyddkonstruktioner inte alltid förekommer.

Kan man vägra renovering?

För att en hyresvärd ska kunna renovera krävs hyresgästens godkännande. Så säger hyreslagen. Om hyresgästen inte ger sitt tillstånd kan hyresvärden gå vidare till hyresnämnden. ... De vanliga renoveringarna som kök och bad vid stambyte brukar hyresnämnden godkänna, säger Ellinor Rapp, jurist på Hyresgästföreningen.

När måste hyresvärden renovera kök?

Framförallt är det behov som styr hur ofta renovering får ske av kök i en hyresrätt. Mindre fel bör åtgärdas inom kort tid och nya tapeter kan man förvänta sig efter 10 - 15 år. I vissa fal kan man även påskynda renovering genom förhöjd hyra. Större köksrenovering ska ske med ”skäligt tidsmellanrum”.

Vad får man ändra i en hyreslägenhet?

Vad får jag renovera i en hyresrätt?
 • Badrum. Badrum. ...
 • Måla och tapetsera. Måla och tapetsera. ...
 • Tvättmaskin och diskmaskin. Tvättmaskin och diskmaskin. ...
 • Skåp och dörrar. Skåp och dörrar. ...
 • Balkong och uteplats. Balkong och uteplats. ...
 • Väggar och el. Väggar och el.

Vad får man göra i en hyresrätt HSB?

Det här får du göra i din lägenhet
 • Förändring av ytskikt. Du får måla om, tapetsera eller lägga nytt golv själv, förutsatt att arbetet är fackmannamässigt utfört och att färg- och materialval baseras på vad man kan anse att "de flesta" tycker om. ...
 • Elektricitet. ...
 • VVS/badrum.

Måste sambo vara medsökande?

Tyvärr stämmer det att ni inte kan räknas som sambos och hyresbolaget har rätt att sätta upp krav på att du som är medsökande ska vara till exempel sambo eller make.

Kan två personer stå på ett hyreskontrakt?

Om ni inte har skrivit samboavtal spelar det inte så stor roll vem av er som står på kontraktet till lägenheten vid en eventuell framtida separation. Det är istället den som bäst behöver bostaden som ska få ta över den vid en bodelning, även om bara den andre står på kontraktet (16 § sambolagen och 12 kap. 33 § 2 st.

Hur funkar korttidskontrakt?

Att hyra en bostad på ett korttidskontrakt innebär att man har ett tillfälligt avtal utan besittningsskydd, det vill säga man har ingen rätt att få en annan bostad när kontraktet sägs upp. Kontraktet löper på månadsvis och både hyresgäst och hyresvärd kan säga upp avtalet med en kalendermånads uppsägningstid.

Varför finns korttidskontrakt?

Korttidskontrakt är ett tidsbegränsat kontrakt på en lägenhet. Det vanligaste är att en hyresvärd hyr ut på korttidskontrakt när en lägenhet ska renoveras och renoveringsstarten drar ut på tiden. Det finns gott om exempel på fastigheter där flera lägenheter står tomma i väntan på att de ska påbörja renoveringarna.

Kan hyresvärd tvinga renovering?

För att en hyresvärd ska kunna renovera krävs hyresgästens godkännande. Så säger hyreslagen. Om hyresgästen inte ger sitt tillstånd kan hyresvärden gå vidare till hyresnämnden. – Äganderätten är ganska stark, och det är så att fastighetsägaren avgör om det är dags för underhåll eller renoveringar.

Hur ofta måste hyresvärden renovera kök?

Framförallt är det behov som styr hur ofta renovering får ske av kök i en hyresrätt. Mindre fel bör åtgärdas inom kort tid och nya tapeter kan man förvänta sig efter 10 - 15 år. I vissa fal kan man även påskynda renovering genom förhöjd hyra. Större köksrenovering ska ske med ”skäligt tidsmellanrum”.

Hur ofta ska hyresvärden måla om?

Hyreslagen säger att hyresvärden är skyldig att måla, tapetsera och reparera slitage som uppstår genom normal användningen av lägenheten, med ”skäliga tidsmellanrum”. Det finns idag inga bestämmelser som säger vad som menas med skäliga tidsmellanrum utan man utgår ifrån lägenhetens skick.

Hur ofta måste hyresvärden byta vitvaror?

Idag är det sedvanliga tidsintervallet ca 12-15 år vad gäller byte av vitvaror och liknande upprustning av lägenheter (tapetsering och målning etc.) Det går alltså inte att säga ett exakt tidsintervall utan det som är avgörande är hur pass slitna vitvarorna är.

Får man byta köksluckor i hyresrätt?

Om du får godkänt av din hyresvärd kan du även byta ut skåpluckorna. Annars är ett tips att ta ner en eller två luckor från överskåpen och förvara på vinden. Det ger en luftigare känsla.

Får man måla om i hyresrätter?

Du har rätt att måla och tapetsera i lägenheten men arbetet ska utföras på fackmannamässigt sätt. Val av tapet och färg får inte vara för avvikande i annat fall kan du betala för ommålning och omtapetsering när du flyttar.