:

Vad kostar blyinfattade fönster?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar blyinfattade fönster?
  2. Varför blyinfattade fönster?
  3. Hur gör man blyinfattat glas?

Vad kostar blyinfattade fönster?

Ett handgjort blyinfattat fönster kan kosta allt från 4 000 kronor och uppåt.

Varför blyinfattade fönster?

Ursprungligen användes metoden för att skarva mindre bitar till större glasytor, men numera används den i dekorativt syfte. Blyinfattningar återfinns traditionellt ofta i kyrkfönster där de ofta kombineras med glasmålningar. Andra platser är äldre trapphus och gillestugor.

Hur gör man blyinfattat glas?

Man måttar blyet med hjälp av glasbitens berörda kant, lägger först in glasbiten i den redan liggande blyprofilen och avslutar med att jobba in den tillkapade blysekvensen mot glasbitens fria sida och in i den mötande blyprofilen. Kapningen av bly gör man med en s.k. blykniv.