:

Vad är en rekonstruktion?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en rekonstruktion?
 2. Vad gäller vid företagsrekonstruktion?
 3. Varför gör man en företagsrekonstruktion?
 4. Vad händer efter en rekonstruktion?
 5. Vad innebär rekonstruktion för aktieägare?
 6. Hur många företag klarar en rekonstruktion?
 7. Hur blir man rekonstruktör?
 8. Vad är ett ackordsförslag?
 9. Vad innebär ackord vid rekonstruktion?
 10. Vad ingår i lönegarantin?
 11. Vad ersätter lönegarantin?
 12. Vem utser en rekonstruktör?
 13. Vad menas med ackordsuppgörelse?
 14. Vad betyder ackordsförfarande?
 15. Vad är ackordsförfarande?
 16. Vem omfattas av statlig lönegaranti?

Vad är en rekonstruktion?

Företaget skyddas mot konkurs och utmätning för att få möjlighet att ombilda och återuppbygga sin verksamhet. Det är företaget eller den som vill ha betalt (borgenären) som ansöker i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser den en rekonstruktör.

Vad gäller vid företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion innebär att bolagets skulder fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. Borgenärer kan inte heller utmäta sina fordringar via kronofogdemyndigheten eller försätta bolaget i konkurs. En rekonstruktion pågår under 3 mån, men kan förlängas till att pågå under maximalt 1 år.

Varför gör man en företagsrekonstruktion?

Tingsrätten kan besluta om företagsrekonstruktion när ett företag har svårt för att betala sina skulder på kort sikt. ... Den som företaget har skulder till kan också ansöka om rekonstruktion av företaget, men företaget måste gå med på det. Lagen om företagsrekonstruktion gäller för näringsidkare.

Vad händer efter en rekonstruktion?

Rekonstruktörens uppdrag avslutas Om rekonstruktören förfogat över företagets pengar på ett så kallat klientmedelskonto ska kontot stängas och pengarna återföras till företaget. Om företagets bank spärrat företagets egna konton och betalkort under rekonstruktionen kan dessa nu öppnas.

Vad innebär rekonstruktion för aktieägare?

En rekonstruktion innebär i korthet att företaget ansöker om ackord och på så sätt kan få sina skulder nedskrivna så lågt som till 25 procent. Under ett ackordsförfarande förhandlar rekonstruktören med ditt företags borgenärer (fordringsägare) om nedsättning av företagets skulder.

Hur många företag klarar en rekonstruktion?

Rekordmånga företag inleder rekonstruktioner Samtidigt är rekonstruktion ett alternativ till konkurs när ägarna ser att delar av verksamheten skulle kunna drivas vidare, men inte klarar av att minska befintliga kostnader på egen hand. Historiskt så lever ca 50% av bolagen som genomför en rekonstruktion vidare.

Hur blir man rekonstruktör?

Trots att lagen om företagsrekonstruktion inte uppställer några formella krav på att rekonstruktören ska ha en särskild utbildning, bör han eller hon ha mycket goda kunskaper inom relevant juridik såväl som inom företagsekonomi och företagsledning.

Vad är ett ackordsförslag?

Om gäldenären ansöker om det kan rätten kalla till en förhandling om offentligt ackord mellan gäldenären och borgenärerna. Ackord innebär att gäldenären bara behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med att betala skulderna, allt med syfte att undvika konkurs.

Vad innebär ackord vid rekonstruktion?

Ackord innebär att gäldenären bara behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med att betala skulderna, allt med syfte att undvika konkurs. Vid förhandlingen får borgenärerna rösta om de ska gå med på ackordsförslaget eller inte.

Vad ingår i lönegarantin?

Lön för tiden mellan din ansökan och tingsrättens beslut om konkurs eller rekonstruktion. Lön för den första månaden efter beslutet om konkurs eller rekonstruktion. Semesterlön för detta och förra semesteråret. Du kan högst få lönegaranti för fem sparade semesterdagar från förra semesteråret.

Vad ersätter lönegarantin?

Den statliga lönegarantin ersätter: ​Lön för den tid du arbetat innan konkursansökan lämnades in till tingsrätten. Lön för tiden mellan konkursansökan och uppsägning från konkursförvaltaren. Uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Vem utser en rekonstruktör?

Tingsrätten utser en rekonstruktör När tingsrätten meddelar ett beslut om företagsrekonstruktion utser den samtidigt en rekonstruktör. Beslutet kan överklagas av borgenärerna (4 kap.

Vad menas med ackordsuppgörelse?

Om gäldenären ansöker om det kan rätten kalla till en förhandling om offentligt ackord mellan gäldenären och borgenärerna. Ackord innebär att gäldenären bara behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med att betala skulderna, allt med syfte att undvika konkurs.

Vad betyder ackordsförfarande?

1 § Med ackord avses i denna lag en ekonomisk uppgörelse utan konkurs mellan en gäldenär som är på obestånd och hans borgenärer. Ackordsförfarande enligt lagen sker under medverkan av god man. ... I konkurslagen (1987:672) finns bestämmelser om ackord i konkurs. Om skuldsanering föreskrivs i skuldsaneringslagen (1994:334).

Vad är ackordsförfarande?

1 § Med ackord avses i denna lag en ekonomisk uppgörelse utan konkurs mellan en gäldenär som är på obestånd och hans borgenärer. Ackordsförfarande enligt lagen sker under medverkan av god man. ... I konkurslagen (1987:672) finns bestämmelser om ackord i konkurs. Om skuldsanering föreskrivs i skuldsaneringslagen (1994:334).

Vem omfattas av statlig lönegaranti?

Alla arbetstagare, oavsett anställningsform, omfattas av den statliga lönegarantin. Du kan få ersättning även som vd. Det finns dock vissa undantag om du till exempel har ägt en stor del av bolaget som begärts i konkurs eller om du är närstående till den som är försatt i konkurs.